Cevaplar

2013-01-14T15:56:17+02:00

Tanzimât nedir         modernleşme ve yenileşmedir

Sözcük anlamı nedir  düzenlemeler, reformlar

Tanzimât Dönemi hangi dönemde geçmtr  1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilânıyla sona ermiş kabul edilir 

anzimât çağının önde gelen siyasi liderler 

1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Mehmed Emin Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871

benden bu kadar devrk oldu sen anlarsın

 

en iyi cevap ver kardeş bu kadar uğraştım

0