Cevaplar

2013-01-14T16:25:56+02:00
Atmosferik ozonu niçin dikkate almalıyız?

Yerküre üzerindeki toplam ozon
her yerde aynı mıdır? 

Hayır, toplam ozon miktarı yer yüzeyinin üzerinde günlük-mevsimlik zaman aralığında bulunulan yere göre değişir. Değişimler; stratosferik rüzgarlar, kimyasal üretim ve ozonun bozulması nedenlerine bağlıdır. Toplam ozon genellikle, ekvatorda en düşük seviyededir, buna karşın stratosferdeki mevsimsel rüzgar paternleri nedeniyle kutba yakın bölgelerde en yüksek seviyededir. Atmosferdeki ozon nasıl ölçülür?

Atmosferdeki ozon miktarı yerden fırlatılan balonlar, spektrofotometreler ile uçak ve uydulara yerleştirilen sensörler tarafından ölçülür. Bazı ölçümler, ozonu tespit etmek için cihaz içine havanın çekilmesini sağlayan bir sistemi içeren cihazlarla yapılır. Diğer ölçümler, ozonun kendine özgün olarak atmosferdeki ışınları absorbe etmesine dayanır. Bu durumda güneş ışığı ve lazer ışını ozon içeren atmosfer parselini geçtikten sonra dikkatlice ölçülür. Ozon ölçümleri.
Atmosferdeki ozon; yer-tabanlı sistemler, uçaklara monte edilmiş sistemler, yüksek seviyeli balonlar ve uydulara yerleştirilmiş aletler aracılığıyla ölçülür. Bazı aletler ozonu örneklenmiş havadan direkt olarak ölçerken, diğerleri ozonu aletten belli bir mesafe uzaktan ölçer.
0
2013-01-14T16:26:15+02:00

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=ozon+tabakas%C4%B1+delinmesi++nas%C4%B1l+bir+tehlike+yarat%C4%B1r&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.webhatti.com%2Fcografya%2F64069-ozon-tabakasinin-delinmesi-ne-demektir-ozon-tabaksinin-delinmesi-ne-gibi-etkileri.html&ei=ZhX0UKyiL825hAeBpoDICQ&usg=AFQjCNGJrQl79lZOeLXIEjBKL_TVb3SbTA&bvm=bv.1357700187,d.ZG4 

burda var işine yrarsa :D

0