Cevaplar

2015-07-23T17:44:55+03:00
BATIKENT LİSESİ 9-M SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2009–10 ÖĞRETİM YILI 1–1 SORULARIDIR.                www.edebiyatogretmeni.net    1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?   Eyvah, babam geldi!                                         …………………………….. Lütfen sessiz olur musunuz?                            …………………………….. Su, yüz derecede kaynamaz.                            ……………………………... Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.        ……………………………… Sesim geliyor mu?                                            ………………………………   2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?             3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.   A- Jandarma: B- Saat: C- Kalem: D- Wat: E- Rus:       4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?               5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız. A- Sabahçı    B- Sağlığımız   C- Ağlıyorum   D-Annesi     E- Hissetmeli   6.İletişimin tanımını yaparak çeşitlerini yazınız.             7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz? (   )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır (   )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir. (   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir. (   )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır. (    )Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.             8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?   Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır. Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir. Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir. Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir. Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel  dile………………….denir.   9. Öğretmen: --- Çocuklar konuyu anladınız mı? Çocuklar: --- Evet, anladık. Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.           10.Aşağıdaki göstergelere birer örnek veriniz. Sosyal gösterge: Dil göstergesi: Doğal gösterge:                   Not değerlendirmesi:1.-9. cevaplar 10’ar;10.cevap 3;imla ve noktalama 7 puandır.   Not: İmla kurallarına ve noktalama işaretlerine titizlikle uyulacaktır.               İYİ ÖDEVLER  
0