Cevaplar

2013-01-14T16:57:50+02:00

. Barutu kullanan ilk devlet hangisidir?

A) Çin                                            B) Hindistan

C) İtalya                                        D) İngiltere

 

2. Barutun ateşli silahlarda kullanılması kimin zararına olmuştur?

A) Kralların                                   B) Derebeylerin

C) Padişahların                          D) Halkın

 

3. 1450 yılında ilk baskı tekniğini(matbaa) bulan kimdir?

A) Şekspir                                    B) Erasmus

C) Jan Gütenberg                      D) Newton

 

4. Denizcilerin büyük denizlere daha rahat açılmasını sağlayan araç nedir?

A) Barut                                        B) Top

C) Pusula                                    D) Silah

 

5. Sanayi İnkılabı ilk nerede başlamıştır?

A) İtalya                                         B) Fransa

C) İngiltere                                                  D) Almanya

 

6.

-Pusulanın gemicilikte kullanılması.

- Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması.

- Cesur gemicilerin yetişmesi.

Yukarıda verilenler neyin başlamasına neden olmuştur?

A) Rönesans                               B) Reform

C)  Sanayi inkılabı                                      D) Coğrafi Keşifler

 

7. Aşağıda verilen yolların başlangıç bitiş yerlerini yazınız.

 

- İpek Yolu:

 

 

- Baharat yolu:

 

 

 

8. 1519 yılında arkadaşı Del Kano ile dünyanın etrafını ilk kez dolaşan kişi kimdir?

A) Macellan                                  B) Martin Luther

C) Kristof Kolomb                      D) Erasmus

 

9.  Hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A) Hıristiyanlık yayıldı.

B) Avrupalılar keşfettikleri ülkelerde sömürge imparatorlukları kurdular.

C) Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları eski önemlerini kaybetti.

D) Derebeylik zayıfladı.

 

10. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da görülen bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki değişiklik ve gelişmelere ne denir?

A) Reform                                    B) Rönesans

C) Sanayi İnkılabı                       D) Keşifler

 

11. Mona Lisa isimli ünlü tablo hangi dönemde yapılmıştır?

A) Reform                                    B) Rönesans

C) Aydınlanma Çağı                  D) Sanayi İnkılabı

 

12. Rönesans dönemi sanatçılarından Şekspir  hangi ülkede eserler vermişitr?

A) Alman                                      B) İtalyan

C) İngiliz                                       D) İspanyol

 

13. Reform hareketleri hangi alandaki değişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

A) Din                                            B) Ekonomi

C) Sosyal                                     D) Bilim

 

14. Hangisi farklıdır?

A) Anglikanizm                            B) Protestanlık

C) Katolik                                     D) Kalvenizm

 

15. Martin Luther kimdir?

A) Matbaayı bulan kişi.

B) Barutu bulan kişi.

C) Dünyanın etrafını dolaşan kişi.

D) İncili Almanca’ya çeviren kişi.

 

16. Rönesans’ın başladığı ilk ülke hangisidir?

A) İtalya                                         B) Almanya

C) Fransa                                    D) İngiltere

 

17. Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan, “bir ülkenin yeraltı yer üstü kaynaklarını, kültürünü ele geçirmek” anlamına (bilgi yelpazesi.net) gelen akımın adı nedir?

A) Milliyetçilik                               B) Sömürgecilik

C) Hıristiyanlık                            D) Sosyalizm

 

18. Aydınlanama Çağında Güneş Sistemini bulan kişi kimdir?

A) Galile                                       B) Mozart

C) Bach                                        D) Kopernik

 

19. Sanayi İnkılabının başlamasında, makinelerin çalışmasında etkili olan madde hangisidir?

A) Su                                             B) Tuz

C) Demir                                      D) Bakır

 

20. Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe giderken hangi okyanusu geçmiştir?

A) Büyük Okyanus

B) Hint Okyanusu

C) Atlas Okyanusu

D) Pasifik Okyanusu

1 4 1
2013-01-14T16:58:17+02:00

 

 

 

1.)İletişim nedir ? İletişim araçları nelerdir? Basın ahlak yasaları nelerdir ? (hepsinden 2tane örnek)                                                     

                                                                                                                                                           (5p)

 

 

2.)Aşağıda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.                            (10p)

2.a.)1964 yılında devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla TRT kuruldu   (   )

2.b.)Kamuoyu, kamu çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşünceleri demektir. (   )

2.c.)Nüfus, ıssız  yerlerde olan insan sayısıdır.   (  )

2.d.)Nüfusun dağılışını sadece doğal etkenler belirler.   (   )

2.e.)Ülkemizde Tuz Gölü ve çevresi,Menteşe Yöresi seyrek nüfuslu yerlerdir.  (  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.)

Bu grafikten çıkaraçağımız sonuçlar nelerdir ?                                               (5p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Anadolu Selçuklu Devletini kim kuemuştur ve ilk başkent neresidir ?       (5p)

 

 

5.) Selçuklular ilk savaşını ne zaman ve nerede kimle yapmıştır ? (Savaşın ismi,yeri,hangi yerde yapıldığı ve savaşın hangi yılda yaoıldığı )                   (5p)

 

 

 

6.)Gaza inancı ve fetih nedir ?                                                                    (5p)

 

 

7.)İlk beylikler nelerdir? Bunların başlıca eserleri nelerdir?Ve bunların Anadolu’ya sağladıkları ortak yarar nedir ?                                                                 (5p)

 

 

 

 

 

 

8.) Miryokefalon savaşı ve Malazgirt Savaşı arasındaki benzerlikler  ve farklılıklar nelerdir ?                                                                                                   (5p)

 

 

 

 

 

9.) Katolik Kilisesinde Haçlı seferlerinin başlaması fikrinin atılmasının en önemli sebepleri nelerdir ? Açıklayınız. (Örneğin;dini sebepler gibi fakat açıklanacak ve en az 4 örnek)                                                                                                      (5p)

 

 

 

 

 

 

10.)Konya’ya hakim olduktan sonra bir ferman yayınlayan Karamanoğlu Mehmet Bey fermanında neyden bahsedilmiştir ?                                                                     (5p)

 

 

 

11.)Osmanlı Devleti’nin 2.padişahı olan Orhan Bey zamanında askeri açıdan en önemli olay hangisidir ?                                                                                     (5p)

 

 

 

12.)Devşirme sistemi nedir ? İskan politikası nedir ?                                             (5p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.) İstanbul’u kim,ne zaman, fethetmiştir?Savaş için yapılan hazırlıklar nelerdir? (5p)

 

 

 

 

14.)Divan-ı Hümayunun üyeleri kimlerdir?Kısaca  açıklayınız.                           (10p)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                         

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             (5p)

15.)Ey oğul! Beysin…Bundan sonra öfke bize,uysallık sana..Güceniklik bize, katlanmak sana…’diyerek Osman Bey e vasiyet eden ve ona kızını veren değerli Osmanlı alimi aşağıdakilerden hangisidir?

    A.)Yunus Emre               C.)Şeyh Edebali    

    B.)Mevlana                     D.)Ahi Evran

 

16.)Barbaros Hayrettin Paşa hangi savaşta savaşmıştır ?                   (5p)

A.) Girit’hin Fethi                            B.)Preveze Deniz seferi

C.)Sinop Baskını                              D.)Kıbrıs’ın fethi

1 2 1