Cevaplar

2013-01-14T17:19:19+02:00

1- Seri ve paralel bağlı dirençlerle ilgili aşağıdakibilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Seri bağlı dirençlerden aynı şiddette akım geçer. 
B) Paralel bağlı dirençlerde toplam akım, kollardaki akımlardan birine eşittir? 
C) Dirençler kullanılarak ampuller ve ısıtıcılar yapılır. 
D) Seri bağlı dirençlerde direnç sayısı arttıkça devrenin eşdeğer direnci artar. 

2- Solunum sırasında karbondioksit ile oksijen değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A)Kılcal damarlar-Aıveol 
B)Alveol-Toplardamarlar 
C)Atardamarlar-Alveol 
D)Alveol-Bronşçuklar

3- Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter? 
A)Ağız-mide 
B)Ağız-ince bağırsak 
C)Mide-ince bağırsak 
D)Ağız-kalın bağırsak

4- Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimleraşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar? 
A)Yağ 
B) Protein 
C) Nişasta 
D)Karbonhidrat

5- Aşağıdaki elementlerin hangisi hafif olduğu için hava taşıtlarının yapımında kullanılır ? 
A. Alüminyum 
B. Magnezyum 
C. Demir 
D. Nikel

6- Çimento,kireç gibi inşaat malzemelerinin yanında dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunan elementhangisidir? 
A. Kalsiyum 
B. Fosfor 
C. Flor 
D. Sodyum

7- Aşağıdakilerden hangisi atomum oluşumuna katılmaz? 
A. Proton 
B. Nötron 
C. Elektron 
D. Element

8- 
I- Ütünün fişe takılıp, gömleğin ütülenmesi 
II- Dağın tepesinden çığ düşmesi 
III- Hız treninin raylardan aşağı inmesi 
Yukarıdakilerden hangisinde enerji dönüşümü gerçekleşmiştir? 
A) Yalnız I 
B) I – II 
C) II – III 
D) I – II – III

9- Uzun süre karanlık bir ortamda oturan bir kişinin,çok aydınlık bir odaya girmesiyle birlikte gözbebekleri küçülür.Bu olay hangi organ tarafından gerçekleştirilir? 
A) Beyin 
B) Beyincik 
C) Omurilik soğanı 
D) Omurilik

10- Besin Sindirimin başladığı yer Sindirimin bittiği yer I Karbonhidrat Ağız İnce bağırsak II Protein Ağız Mide III Yağ İnce bağırsak İnce bağırsak Yukarıdaki tabloda vücuda alınan besin maddelerinin sindiriminin başladığı ve bittiği yerler verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III

1 5 1