Cevaplar

2013-01-14T17:23:27+02:00

http://www.cokbilgi.com/yazi/ergenekon-destani-turk-destanlari/

 

Ergenekon Destanı 
0
2013-01-14T17:23:29+02:00

Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eskiedebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansıöyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.

 
0