Cevaplar

2013-01-14T17:25:25+02:00

 

1. 

 

 

 

Şekildeki kaldıraçlar yatay olarak dengede olduğuna göre P1/P2 oranı kaçtır?  (çubuklar ağırlıksız ve eşit bölmelidir.)

2.                                              

Şekildeki sistemde

yük 90 kg kütlelidir. Bu yükü kaldırmak için gereken kuvvet kaç N dur?

 

 

3.                               Şekildeki sabit makarada

20 N luk yük F kuvveti ile dengelenmektedir. F kuvveti 2 m aşağıya çekilirse yük yerden kaç m yukarıya çıkar?

4.

 

 

 

 

 

Şekildeki 2m, m ve m kütleli cisimler sırasıyla F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle dengede tutulmaktadır. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

5.                                           Şekildeki sistem

dengededir. X ve Y ağırlıları oranı kaçtır?

 

 

 

 

6.                                                  Şekildeki sistem

dengededir ve yatay çubuğun ağırlığı P dir. Buna göre X ağırlığının P cinsinden ağırlığı nedir?

 

 

 

 

7.                    Sürtünme ve makara ağırlıklarının

önemsenmediği sistemde 15 kg lık kuvvetle dengede tutulan P cismi kaç N ağırlığındadır?

( g=10 N/kg )

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki sistem sürtünmesizdir ve dengededir. Makaraların her birinin kütlesi m olduğuna göre dengeyi bozmamak için K noktasına ne kadarlık kütle asılması gerekir?

9.                               Makara ağırlıkları ve

sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç N dur?

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki sistemde F kuvvetleri birbirine eşittir. Buna göre P1/P2 oranı nedir?

11.                        Şekildeki sistem dengede

olduğuna göre K makarasının ağırlığı kaç N dur? (sürtünmeler ihmal edilecektir)

 

 

 

 

 

 

12.                       Şekildeki sistem dengededir.

 Büyük makaranın kütlesi 3 kg, küçük makaranın kütlesi 1 kg olduğuna göre F kuvveti kaç N dur?  ( sürtünmeler ihmal edilecek)

 

 

 

13.                            Şekildeki sistemde P

yükünün kütlesi 48 kg dır. Aşağıdan yukarıya doğru makaraların kütleleri sırasıyla 4,  1 ve 0,5  kg dır. Sistemi dengede tutabilmek için F kuvveti en az kaç N olmalıdır?

 

14.                                    Özdeş makaralarla

kurulan şekildeki sistem dengededir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre makaraların her birini kütlesi kaç kg dır?

 

 

 

15.

 

 

 

16.                                         Şekildeki K, L, M

kasnakları ve iplerle bir sistem oluşturulmuştur. M kasnağının belirtilen yönde 3/2 tur atması için K kasnağı hangi yönde kaç tur döndürülmelidir?

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

Şekildeki sistemde X dişlisi 1 tur dönerse Y dişlisi hangi yönde kaç tur döner?

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.                                                720 N

ağırlığındaki bir cismin eğik düzlemde A’dan B’ye çıkarılabilmesi için uygulanacak

F kuvveti en az kaç N olmalıdır?

 

21.                              Şekildeki sistem

dengededir. Çubuğun ve makaraların ağırlıksız olduğu kabul edildiğine göre topun kütlesi kaç kg dır?

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

Şekildeki sistem dengededir. Çubuk ağırlıksız olduğuna göre eğik düzlemin uzunluğu kaç metredir?

23.                                         Sistem dengededir.

 AC uzunluğu BC uzunluğunun 5 katıdır. P yükü 120 kg ise bu yükü çıkarabilecek F

kuvveti en az kaç N olmalıdır?

 

24.                              Bir adımı 0,4 mm olan

 vidanın tahta bir yüzeye 1,2 cm girebilmesi için kaç kez döndürülmesi gerekir?

 

 

 

 

 

25.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.                                       Şekildeki M dişlisinde

40, N dişlisinde 16 diş vardır. M dişlisi ok yönünde 1 tam döme yaparsa sistemin en son durumdaki

görüntüsü nasıl olur? Çiziniz.

 

30.                                 Yandaki sistem

dengededir. Buna göre P ağırlığı kaç G dir? (Makara ağırlıkları önemsenmiyor.)

1 1 1
2013-01-14T17:25:45+02:00

http://www.dersvizyon.com/7-sinif-basit-makineler/basit-makineler-video-ders/1565-7-sinif-basit-makineler-cozumlu-ornekler.html   Videolu olarak burada anlatılıyor.

1 1 1