Tanım: Sanayi İnkılabı, kol gücüne dayalı üretimden, makine gücüne dayalı üretime geçiştir.

Durum:19. yüzyılda Sanayi İnkılabı'nı gerçekleştiren devletler sömürge arayışlarını hızlandırmıştır.

Yukarıda verilen tanım ve durum birlikte değerlendirildiğinde,

I. Ham madde ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.

II. Devletler arası rekabet artmıştır.

III. Seri üretim, pazar sorununu da beraberinde getirmiştir.

yorumlarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A )

I ve II

B )

I ve III

C )

II ve III

D )

I, II ve III

1

Cevaplar

2013-01-14T17:25:51+02:00

c şıkkı olabilir...................

0