Cevaplar

2013-01-14T17:45:49+02:00
4.5.Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

Tanrı'nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş gibi davranan öğretiye "ateizm" denir. Ateizmin ayırıcı özelliği, alemi ve tabiatı tek varlık kabul etmesidir. Bu onu Tanrı'yı inkara götürür. Yani Ateizm kâinatı yaratan ve onun varlığını devam ettiren, bir ve tek olan Tanrı inancına karşı bir tepki olarak doğmuş olan bir düşünce hareketidir. Ateizm, Tanrı'yı inkar etmenin yanında, bütün dinlere de karşıdır. Ateistlere göre din insanı uyuşturan bir afyondur. Herhangi bir dine inanan özgür olamaz.

Ateistler sadece Tanrı'yı değil, Tanrı ile birlikte iman edilen melek, kutsal kitap, peygamberlik, ahiret gibi kavramları da inkar ederler. 
Ateistler, Allah'ı inkâr etmenin yanında evrenin varlığını ve evrende meydana gelen olayları tesadüfe bağlarlar.

Vahye dayanmayan inanç biçimleri insanların kendilerini boşlukta hissetmelerine ve yanlış inanışlara yönelmelerine neden olmaktadır. İnanç konusunda yeterli bir bilgiye sahip olmayan bazı insanlar, satanizme yönelmekte, reenkarnasyon gibi batıl inanışları benimsemektedirler.

Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürleri nelerdir?

" Ruhsal bunalım
" Ahlaki çöküntü
" Toplumu bir arada tutan temel değerlerdeki yozlaşma
" Milli ve manevi duygulara yabancılaşma
" Satanizm, reankarnasyon gibi batıl inanışların doğmasına neden olma

Satanizm Satanizm nedir?

Satan; Türkçe karşılığı şeytan olan Fransızca bir kelimedir. Satanizm, şeytana tapınmanın adıdır. Diğer bir ifadeyle satanizm; kötülüğün temsilcisi olarak kabul edilen şeytana gösterilen bağlılık, onu yüceltme, ona ibadet etme demektir

0