Cevaplar

2013-01-14T18:11:21+02:00

Atatürk’ün 1 Kasım 1934 günü mecliste yapmış olduğu konuşmasından yola çıkarak aşağıya bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Tarih: 1 Kasım 1934 Yer: Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk, “Arkadaşlar! Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istedi- ğinizi biliyorum. Bu yapılmaktadır. Ancak bana kalırsa bunda çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan ‘Türk musikisidir.’ Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Ulusu ince duygularını düşüncelerini anlatan, yüksek deyişlerini, söyleyişlerini toplamak, onları genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir, ancak Türk ulusal musikisi böyle yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığının buna değerince önem vermesini, kanunun ona yardımcı olmasını dilerim.

 

2 3 2