Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-14T18:19:19+02:00

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)
Fiilimsiler üç ana grupta incelenir.
1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER): 
Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır.

<LI>Bir gülüşün ömre bedel. <LI>Gün biter gülüşün kalır bende. <LI>Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık. <LI>Adamın yalvarışlarını bir görecektin. <LI>Madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu? <LI>Unutuş, unuturlar seni de. <LI>Bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi. <LI>Sana bakmak Allah’a inanmaktır. <LI>Yaşamak, ölmekten zor. <LI>Buralardan gitmek istiyorum. <LI>Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam. <LI>İçimde maziden kalma duygular var. Onula yeniden başlamayı düşünüyor musun.

NOT 1 : İsim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir.Artık bunlara isim- fiil eki olarak bakmamak gerekir.
*Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış, geviş…
NOT 2: Fiilden fiil yapım eki olan –iş ile isim- fiil eki olan –iş’ i birbiri ile karıştırmamak gerekir.Anlamsal olarak fiilden fiil yapım eki (işteşlik eki) bir işi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı verirken isim fiil eki böyle bir anlam vermez.


1 5 1