Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-14T18:07:53+02:00

Ozon, bazik ortamda olduğu kadar asitli ortamda da iyi ürettiği çok sayıda yükseltgenme için kullanılır. Bazı kumaşların aklaştırılmasmda da ozondan yararlanılır. Canlı hücreleri yok edici etkisinden ötürü, gösteri salonlarının, vagonların, vb. havasım temizlemeye, hastalığa yol açan mikropları yok ederek suların bunlardan arındırılmasına yarar. Ancak atmosferdeki ince ozon tabakasının arılığı, günümüzde insanoğlu tarafından tehdit edilmektedir. Aerosol bombalar, stratosfere kadar çıkan ve ozonun oksijene dönüşmesine yol açan kloru morötesi ışınım etkisi altında serbest bırakan freonlardan (klor, flüor ve karbon bileşikleri) birini içeren itici bir gaz içerirler. Aynı olay, atmosferdeki nükleer patlamalar sırasında ya da 18 km yükseltiden fazlaya erişen sesötesi uçakların reaktörlerinden çıkan azot monoksitin etkisiyle de oluşur.

En önemli rolü morötesi ışımalar oynar (dalga boyu 0,12 ile 0,20 m arasında). Ters bir tepkime ozonun sınırsız olarak artmasını önler: ozon, dalga boyu 0,20 ile 0,29 m arasında değişen morötesi ışımaları soğurarak oksijen moleküllerine dönüştürür. Böylece 15 ile 40 km arasında toplanan ozon, düşey devinimlerle toprağa kadar iner. Ayrıca kararsız kutupsal hava, kararlı tropikal havaya oranla daha çok ozon içerir. Yükseltide, doğurucu ve tahrip edici mekanizmaların mevsimlere göre (morötesi ışımaların yoğunluğu) dengesi, mevsimlik dağılımları da açıklar. Sonuçta, yeryüzündeki yerel farklar alçak katmanlardaki tahrip edici mekanizmalardan kaynaklanır. Gerçekte ozon normal sıcaklıkta ağır ağır ayrışır ve indirgen cisimler oksijenin fazla atomunu soğurur. Böylece ozon oranı temiz havada 100 m3'te 200 ile 400 mg'a ulaşır; içinde indirgen tozlar bulunan kent havasındaysa çok zayıftır.

1 5 1
2013-01-14T18:08:07+02:00

Zararlı güneş ışınlarını yeryüzüne ulaştırmaz.

0