aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğuluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve prtak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır ?

a- divan edebiatı

b- milli edebiyat

c- serveti fünun edebiyatı

d- tanzimat edebiatı

e- cumhuriyet dönemi edebiyatı

2

Cevaplar

2012-10-06T18:01:49+03:00

milli edebiyat dönemine tbiki de

0
2012-10-06T18:02:29+03:00

B YADA D OLMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM

0