Cevaplar

2012-10-06T18:13:51+03:00

1 – PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Bu  kayaçlar  manto  tabakasındaki ergimiş  magmanın  yerkabuğunun  içine  sokularak   ya da  yeryüzüne  çıkarak soğumasıyla  oluşurlar. Püskürük  kayaçların  özellikleri , bu  kayaçları  meydana  getiren minerallerin  cinsine  ve  katılaştıkları  yere  göre  değişir. Örneğin , yer  kabuğunun  içinde soğuyan  magma , yavaş  yavaş  soğuduğu  için  iri  kristallidir. Çünkü ,  kristallerin  erime sıcaklıkları  farklı  olduğu  için  soğuma  sürecinde  farklı  aralıklarla  katılaşırlar. Buna karşılık  yeryüzüne  çıkarak  hava  ile  temas  eden  lavlar  hızla  soğudukları  için  ince kristalli  ve  camsı  bir  özellik  gösterirler.  Püskürük  kayaçlar  soğudukları  yere  göre  iç ve  dış  püskürük  kayaçlar  olmak  üzere  iki gruba  ayrılır :

   A – İÇ  PÜSKÜRÜK  KAYAÇLAR : Yer kabuğunun  derinliklerinden  yeryüzüne  doğru ilerleyen  magmanın , yeryüzüne  ulaşamadan  yer kabuğunun  derinliklerinde  katılaşmasıyla oluşurlar  ve  ancak  üzerlerindeki  kayaç  tabakalarının  zamanla  aşınmasıyla  yer  yüzeyine ulaşırlar. Başlıca  iç  püskürük  kayaçlar ; granit , siyenit , diorit  ve  gabro’dur.

0
2012-10-06T18:14:36+03:00
Kayaç, mineral topluluklara verilen isim . Çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir.

Granit ve bazalt çeşitli minerallerdeki kum taşı, değişik kum tanelerinden, mermer ve kuvarsit tek bir mineralden oluşmuş kayaçlardır.

Kayaçların oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan bir çeşit belgelerdir. Yer kabuğunun jeolojik gelişmesinin izleri bu çeşit kayaç üzerinde izlenmiştir. Bu nedenle onlar yer kabuğunun doğal belgeleri sayılır.

Bugün yeryüzünde hüküm süren fiziksel olaylar, akarsuların aşındırma ve taşıma etkileri, çöllerde ve denizlerin değişik bölgelerinde farklı tortulların çökertilmesi, yeryüzünün değişik iklim kuşaklarının bulunması gibi jeolojik olayla bütün yer tarihi boyunca hep aynı şekilde, aynı düzende oluşmuştur. 


Çeşitli büyüklükteki taş ve mineral parçalarda karalardaki ve denizlerdeki tortullaşma havzalarını çökelmeleriyle meydana gelen taneli kayaçlardır. Değişik boyuttaki taneleri birbirleriyle çimento maddeleriyle birleşmeleri sonucu çimentolu kayaçlar kum taşı, kireç taşı gibi taneleri birbirine bağlayarak madde bulunmadığından çimentosuz tortul kayaçlar oluşur.

Kırıntılı tortul kayaçlar tane çapı 2 mm’den büyük ve çakıl, moloz, konglomera gibi kayaçlardır. 2 mm’den 0,2 mm’ye kadar olan kısma kum, karışık kum, kumtaşı, kuvarsit, gibi kayaçlardır. Tane çapı 0,2 mm’den 0,02 m^’ye kadar olan kısım mil ondan daha küçükler genellikle mil+kil şeklinde geçer.
organik tortullar çeşitli bitki ve hayvan kalıntılarını, uzun zaman eşliğinde fosilleşip başkalaşmalarıyla oluşurlar. En uzun sürede oluşan kayaçlardan biridir. Özellikle bitki fosillerinin oluştuğu alanlarda yoğunlukta olmaktadırlar


Kimyasal tortul kayaçlarDolgun eriyiklerden çökelme sonucu meydana gelirler. Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, deniz kıyılarındaki kireçli ve demirli oolitler, kapalı göllerin kenarlarındaki tuz oluşumları su kaynakları etrafındaki traverten oluşumları %35′i kadar kireç taşları oluşturur. Kireç taşları yapı taşı, stabilize malzeme, kireç yapımında ve döşemecilikte, çelik sanayiinde ve ilaç sanayiinde kullanılır…..


Magmatik kayaçlar 

Erimiş halde bulunan bir silikat hamuru durumunda olan mağmanın yer kabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş veya yeryüzünde aniden soğuması ile oluşurlar. Bu kayaçlar genel olarak kristallerde oluşmuş kütle halindeki kayaçlardır.Bu tür kayaçlar dünya üzerinde çok fazla değildir.

Plutonik kayaçlar (Derinlik kayaçları) 

Bunlar yalnızca kristallerde oluşmuş, iri kristalli kayaçlardır. Granit örnek verilebilir. Mağmanın soğuması ve katılaşması yavaş yavaş meydana geldiği için tam kristalli kayaçlardır.


Volkanik kayaçlar (Yüzey kayaçları) 


Bu kayaçlara yüzey kayaçları da denir. Bunlar yarı kristalli çoğu kez gözle görülebilen çeşitli kristaller, kristal olmayan genellikle camsı hamur içinde dağılmış serpilmiş durumda bulunurlar. Andezit ve bazalt örnek verilebilir.

Damar kayaçlar 
Derinlik kayaçları ile yüzey kayaçları arasında bir geçiş safhasını oluşturur. Mikro kristallerdir. Diğer kayaçların yarık ve çatlaklarında yer alır. genellikle içeriği silikatlerden oluşur.

Başkalaşım kayaçlarıTortul veya magmatik kayaçların sıcaklık, basınç, gerilme ve kimyasal aktivitesi olan sıvıların etkisiyle değişmeleri, başkalaşımları sonucu oluşurlar. genellikle kristallerin şiştozite gibi paralel yapılar oluşturmasıyla karateristiktirler. Metomorfizma yer kabuğunun derinliklerinde hüküm süren fiziksel ve kimyasal şartların etkisiyle kayaçlarda meydana gelen transformasyonu olayıdır. Mineraller belirli bir sıcaklık ve basınç altında dengeli durumdadırlar. Eğer sıcaklık ve basınç değerlerinde bir artma veya değişme olmuşsa mineralde de değişme olur. Mineral aynı kimyasal bileşimde başka bir duyarlı minerallere dönüşür.

Paylaş   Alıntı 27-08-2012, 09:25#2 Kayıtsız Üye Guest  Tşk teşekkürler   Alıntı 24-09-2012, 21:43#3 Kayıtsız Üye Guest bilgi için teşekkürler acildi işime yaradı tekrar sağolun...   Alıntı    Kaynak: http://www.cerezforum.com/cografya/47648-kayac-nedir-and-8211-kayac-nasil-olusur-and-8211-kayac-cesitleri.html#ixzz28X3mZOoV

0