1.Kayaçları oluşumlarına göre gruplandırınız.

2.Tortul kayaçların başlıca örneklerini yazınız.

3.Tor topoğrafyası hangi tür kayaçların bulunduğu yerlerde oluşur ?

4.Taş kömürü , bazalt , kalker , granit , kum taşı ve kuvarsit hangi kayaç türlerinin örnekleridir ?

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-06T18:38:17+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1) püskürük , tortul ve başkalaşım kayaclar olarak 3'e ayrılır. 

2)kumtaşı,kiltaşı,çakıltaşı,kalker,jips,kayatuzu,köür,tebeşir,mercan.

3)granit kütlelerden oluşur 

4)taş kömürü : organık tortul,bazalt:dış püskürük,kalker: kimyasal tortul,kumtaşı:fiziksel tortul ve kuvarsit:başkalaşım kayaclarıdır.

1 5 1