Cevaplar

2013-01-14T19:13:04+02:00

http://www.testgrup.com/forum/index.php?topic=2980.0 al kardeşim burda fazlasıyla var

0
2013-01-14T19:20:08+02:00


Karışımların Öz kütleleri:

İki sıvı homojen karışabiliyorsa karışımın öz kütlesi, karışımın kütlesinin karışımın hacmine bölünmesiyle bulunur.Sıvılar eşit hacimde karıştırılmış ise karışımın öz kütlesi; sıvıların öz kütlelerinin aritmetik ortalamasıdır.İki sıvı eşit kütlelerde karıştırılmış ise karışımın öz kütlesi şu bağıntıyla hesaplanır.NOT: Bir karışımın öz kütlesi bileşenlerinin öz kütleleri arasında bir değere sahiptir. Örneğin, su ile alkolden oluşan bir karışımın öz kütlesi alkolün öz kütlesinden (0,8 g/cm3) yüksek, suyun öz kütlesinden (1 g/cm3) düşüktür.

Öz hacim: Arı bir maddenin birim kütlesinin hacmidir. Öz hacim öz kütlenin tersidir. Maddenin her üç hali içinde ayırt edicidir. Bir maddenin sıcaklığı değiştirilerek öz kütlesi değiştirilirse öz kütle - öz hacim grafiği ters orantılı olur.


 
Örnek:Şekil 1 de x ve y eşit hacimde şekil 2 de ise eşit kütlede karıştırılırsa karışımın özkütleleri ne olur.             

                                             Şekil-1                                              Şekil-2

Çözüm: Grafiklerin dikey (Y) Sütünü kütle Yatay ise (x) Hacim olarak verilmiş ilk olarak birinci şekil için özkütleleri bulalım.bunun için grafiğin kesişm noktalarına bakacağız.

x için kesişme noktasına bakın dikeyde 40 olduğu yerde kesişmiş. Özkütle =d=m/V=30/40=3/4 ve Y için d=10/40 =1/4 aritmetik ortalama tıpkı not ortalaması gibidir.Yani ikisini topla ikiye böl üç olsa üçünü toplayıp üçe bölecektik.3/4+1/4=4/4=1 onu da ikiye bölersek Karışım için d=1/2 olur.

Şekil 2 de özkütller X-d=20/10=2 Y-d=10/10=1 dir.geometrik ortalama formülü d= 2.dx.dy/(dx+dy) dir.

yerine yazalım.d=2.2.1/(2+1)=4/3 bulunur.

     Ağırlık ise kütleye uygulanan yer çekim kuvvetidir.ve kütle çekim sabiti (g) ile çarpılarak bulunur. Ağırlık=G=m.g dir    

 Yer çekim sabiti 9,81 olup genelde yaklaşık olduğu için 10 alınır .Mesela 20 Kilogram kütleli bir cismin ağırlığı  G=m.g den 20.10=200 N dir. Burada N- Newtondur ve ağırlık birimidir.

Bir maddenin özkütlesi ancak sıcaklık veya basınç ile değişebilir.

             

ÖRNEKLER:
1. Kütlesi 3 gr, hacmi 10 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 6 gr , hacmi 8 cm³ olan sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç cm³ olur?

 

2. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan A sıvısı ile 1,2 gr/cm³ olan B sıvısı eşit kütlelerle karıştırılıyor. Bu karışımda 
A/B hacim oranı kaçtır?

Kütleler eşit ise, sıvıların kütlelerini m olarak alalım.

 

3. Kütlesi 75 gr olan bir deney tüpüne 25 gr su konup , içine 5 gr kalsiyum-sandoz tableti konuyor. Su ile tabletin tepkimesinden 50 cm³ gaz oluştuğu ve tepkime sonrası tüp ile içindekilerin kütlesi 104,5 gr ölçüldüğüne göre , gazın özkütlesini bulunuz.

Beklenen kütle= Tüpün kütlesi + Suyun kütlesi + tabletin kütlesi
Beklenen kütle = 75+25+5=105 gr
Ölçülen kütle = 104,5 gr.
Fark kütle = Gazın kütlesi = 105-104,5=0,5 gr.

4. Özkütlesi 3 gr/cm³ olan metalden yapılmış 5 tane bilye , içinde 140 cm³ su bulunan dereceli kaba konduğunda su seviyesi 170 cm³ e çıkıyor. Buna göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gr’ dır?

Beş bilyenin hacmi=170-140=30 cm³
Bir bilye hacmi= 30/5=6 cm³
m=d.V=3.6=18 gr. olur.

5. Tamamen su dolu bir kaba 10 gr kütleli bir cisim atıldığında cisim suya batarak 5 gr kütleli su taşırıyor. Cismin özkütlesini bulunuz. (dsu=1 gr/cm³)

Taşan suyun hacmi=Cismin hacmi=V=5 cm³
d(cisim)= 2 gr/cm³6.SORU :

             X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri sırasıyla 1, 2 ve 4 g/cm³ dür.

             Bu sıvıların elde edilen bir karışımın öz kütlesinin değeri edir?

             ÇÖZÜM :

             Karıştırılan sıvılardan öz kütlesi en büyük olanın ki 4 g/cm³, en küçük olanın ki 1 g/cm³ dür.

             Karışımın öz kütlesi dk, karışımdaki en büyük ve en küçük öz kütle değerlerinin arasındadır.

             4 g/cm³ > dk > 1 g/cm³  olduğundan,

             dk = 2,5 g/cm³ olabilir.

              7.SORU :

             Öz kütleleri 1, 3, 4, 5 ve d g/cm³ olan 5 sıvıdan eşit hacimler alınarak bir kapta karıştırılıyor.

             Karışımın öz kütlesi 3 g/cm³ olduğuna göre d nin değeri kaçtır?

             ÇÖZÜM :

             Sıvılar eşit hacimde karıştırıldığına göre, karışımın öz kütlesi karıştırılanların aritmetik ortalamasıdır.

             

             

             15 g/cm³ = 13 g/cm³ + d

             d = 2 g/cm³

             8.SORU :

             X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısından 20 g, Y sıvısından 30 cm³ alınarak bir karışım yapılıyor.

             Bu karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ dür?

             

             ÇÖZÜM :

             Grafik, maddelerin öz kütlelerini bulmak için verilmiştir. Grafikteki değerler karışımdaki değerler değildir.

             X in öz kütlesi;

             dx = 4 g/ 2 cm³ = 2 g/cm³ dür.

             20 g lık X sıvısının hacmi,

             Vx = mx/dx = 10 cm³ dür.

             Y nin öz kütlesi;

             dy = 3 g / 3 cm³ = 1 g/cm³ dür.

             30 cm³ lük Y sıvısının kütlesi,

             my = dy . Vy = 1 g/cm³ . 30 cm³ = 30 g

             Karışımın öz kütlesi,

             

             dk = 5/4 g/cm³

             dk = 1,25 g/cm³   dür.

2 1 2