Cevaplar

2013-01-14T19:16:49+02:00
1) “ ( 43 x 17 ) + 8 ” Yandaki işlemler bir bölme işleminin doğruluğunun kontrol işlemleridir. Bu bölme işlemi için hangisi söylenemez ?    A) Bölünen 731’dir             B) Bölüm 43’tür    C) Kalanlı bölmedir            D) Bölen 17’dir  
3) Bir sınıf kapısının yüksekliği yaklaşık olarak hangisi olamaz ?
    A) 2 m                                B) 190 cm       C) 2100 mm                        D) 90 km                   4). 824 : 4 =    Yandaki bölme işleminde “Bölünen ile bölümün farkı”kaçtır?   A) 820      B) 798       C) 618         D) 202
5.) Furkan aklından tuttuğu sayıyı 23’e böldüğünde 45 sayısını buluyor. Furkan aklından hangi sayıyı tutmuştur?
   A) 1270                               B) 1035              C) 78                                   D) 22 6). Verilen bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır? A) 6400 : 100 = 64        B) 7900 : 10 = 79 C) 43000 : 100 = 430    D) 85000 : 1000 = 85   7. Kırtasiyeci, toptancıdan 25 kutu silgi alıyor. Her kutuda 45 silgi var. 702 silgi satıldığında kırtasiyecide kaç silgi kalır ?    A) 324         B) 423          C) 725         D) 1125   8. Ayşe teyze pazara getirdiği patatesin 238 kilosunu sattığında geriye 105 kilo patatesi kalmıştır. Ayşe teyzenin başlangıçtaki patatesi kaç kiloydu ?    A) 133 kg                            B) 156 kg           C) 233 kg                            D) 343 kg 9.) Bir adımı 42 cm olan Ayşe’nin 100 adımı kaç cm’dir?   A. 42              B. 420          C. 4200        D. 42000   10.)  Bir bölme işleminde, bölen 54, bölüm 44 ve kalan 3 tür. Buna görebölünen kaçtır?   A. 2 376                                 B. 2 379          C. 2 389                                 D.2 399   11.)  A > ( 3 × 100) + ( 2× 10 ) + ( 5 × 1)  Eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?   A.325              B. 326             C.327              D.328   12.) 888 sayısını aşağıdaki sayılardan hangisine bölersek sonuç  2 basamaklı olur?   A)    6           B) 7          C) 8         D) 9   13)    Ι.  25 × 10 = 250                   Yandaki                                                  ΙΙ.  6 × 200 = 1200                işlemlerden         ΙΙΙ. 93000 ÷ 3000 = 310         hangileri         ΙV. 5400 ÷ 20 = 27                 yanlıştır?   A) Ι. ve ΙΙ.                              B) ΙΙ. ve ΙV. C) ΙΙΙ. ve ΙV.                         D) ΙV. ve . Ι.   14) ( 8 x 125 ) : 10 = ?  İşleminin sonucu kaçtır?   A. 10                          B. 100 C. 10 000                    D.  1 000   15) Yandaki bölme işlemine göre  kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz?   A.9                  B.8                  C.7                  D.6

16. Sınıfımızın öğrenci sayısı 32, sıra sayısı 10’dur. Sıralara üçer öğrenci oturursa kaç öğrenci ayakta kalır?   A) 2                  B) 2              C) 3                  D) 4   17. Dört basamaklı en büyük doğal sayının iki basamaklı en büyük doğal sayıya bölümü kaçtır?  A) 11         B) 110        C) 101           D) 111   18. Aşağıda verilenlerden hangisi bölme işlemi terimi değildir?    A) bölüm      B) bölen        C) bölme       D) fark   19.    (  105 : 3  )  +  (  175 : 5  )  Yanda  verilen işlemin sonucu kaçtır?   A) 80               B) 75             C) 70                    D) 85   20. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm ve kalanın farkı kaçtır?       A) 62            B) 63            C) 64              D) 48

 

0