Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-14T19:24:46+02:00

alıntı

Homojen karışımlar: Her tarafında aynı özelliği gösterentek bir madde gibi davranan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.

Tuzlu suhavakolonya24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.
Bakır+çinko= pirinç Kurşun+kalay= lehim Bakır+kalay=tunç
Altın+bakır=bilezik alaşımı Krom+nikel+karbon+demir=çelik
Bir çözeltide çözünen(tuz gibi) ve çözücü(su gibi) olmak üzere iki madde vardır. Örneğin; şekerli suda şeker çözünensu çözücüdür.
Bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözeltiçözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.

Heterojen karışımlarer yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir. Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki özel durumu vardır:
Süspansiyon (katı-sıvı karışımı) u-kumsu-tebeşir tozu

Emülsiyon(sıvı-sıvı karışımı) u-zeytin yağısu-benzin karışımısüt içindeki yağ damlacıkları da birer emülsiyondur.

0