Cevaplar

2013-01-14T19:32:11+02:00

bireylere saygı duymak gibi

16 4 16
En İyi Cevap!
2013-01-14T19:36:21+02:00

İNSANIN DEĞERİ

 Üstün Dökmen, “Yere düşen ekmeğin üstüne basan insan görmedim, ama yere düşen insanı tekmeleyen çok kişi gördüm” diyor. Dökmen, saygılı olmadaki kusurlarımızdan birini şöyle anlatıyor:

 Adama göre davranmamız. Karşımızdaki adam iri ise, “Buyur abi” diyoruz; ufak tefekse, “Ne var lan!” diyoruz. Oysa ki insanların onuru eşittir.

 Diyorum ki, yerdeki ekmeğe saygılı olma konusunda mutabakat var, kimse basamaz, ayağı ile dürtüklemez ya da öper, koyar bir kenara.

 İnsan Onuru ve İnsan Hakları

 İnsan; değer üreten, isteyen, eğiten, eğitilen, bilen, inanan, kendini adayan, sanatı ve tekniği yaratan, özgün olan, devlet kuran, seven, konuşan, çalışandır.

 İnsanın biyolojik bir varlık olmasının yanında psikososyal yönü de vardır. Bu yönüyle insan, düşünce üretebilmekte, duyguları ve kişiliği ile davranabilmekte, alet yapabilmekte ve bunlarla doğaya egemen olabilmektedir.

 İnsanlık; insanı insan yapan değerleri ifade eden bir kavramdır. Biyolojik bir varlık olan insanı, diğer canlılardan üstün hale getiren sevgi,saygı,toplumsallık gibi değerleri kuşatır.’İnsanlık’ kavramı içine,geçmişte yaşamış,bugün yaşayan ve gelecekte yaşayacak tüm insanları alır.

 İNSAN ONURU NEDİR?

 Onur; kişinin kendine biçtiği değerlerdir. İnsan onuru, kişinin haysiyeti, özsaygısı, kendine saygı duyması ve başkalarını da kendine saygılı kılması olarak anlaşılmaktadır. İnsanlık onuru, insanı diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir.

 İnsan Hakları;tüm insanlara insan olmalarından dolayı tanınması gereken haklardır.En temel insan hakkı da ”yaşama hakkı” dır.Temel insan hakları onurlu yaşam için vazgeçilmezdir.İnsan haklarını korunması,onurlu bir yaşamı mümkün kılar.Kişi,bu haklarını kaybettiğinde değerli bir hayat yaşayamaz.

 İnsan hakları ile insanın onurlu yaşama isteğinin mücadelesi yapılmaktadır.Haklarından yoksun bırakılan insan,onuru ile birlikte birçok değerden de yoksun kalmaktadır.

 

HER İNSAN(BİREY) ÖZELDİR

 İnsan sadece biyolojik bir varlık değil, inançları, duyguları, sosyal ve ahlaki yönleri olan çok yönlü varlıktır. İnsanları benzer ve eşit yapan yönleri kadar, benzersiz ve farklı yapan yönleri de vardır.İnsanın Benzer Yönleri:İnsan olması, beslenmesi, yaşaması, bir aileye ait olması, düşünce üretmesi, temel ihtiyaçlarının olması, kültürel ortamı vb.

 

İnsanı Farklı Yönleri

 Fiziksel görünümü(boyu, kilosu, rengi, cinsiyeti, parmak izi vb)

 Kişilik Özellikleri(Girişkenliği, karamsarlığı, tez canlılığı, utangaçlığı, özgüveni vb)

 Zekâ Düzeyi ve Özel Yetenekleri

 İlgi alanları(hobileri, beğenileri, giyim tarzı, yürüyüşü, sevdiği yiyecekler, hayalleri vb)

 Sosyal Koşulları(aile ortamı, mesleği, statüleri, gelir düzeyi, arkadaş çevresi, inançları vb)

 Değerli bilgi:

 İnsanın diğer canlılar arasında özel bir yeri vardır. Bu özel yeri sağlayan, onu diğer canlılardan ayıran kendine özgü nitelikleridir. Her birey farklı ve özeldir; bu nedenle kendini farklı ve özel görebilmelidir; aynı zamanda başkalarının da farklı ve özel olduğunu kabul etmelidir.İnsanlar ekonomik düzey, sosyal statü, fiziksel görünüş, duygusal, zihinsel, kültürel yapı, din, ırk vb. bakımlardan farklı olabilmektedirler. Bireyler bu niteliklerinin her biri ile özeldirler ve saygıyı hak ederler. Bu niteliklerden her hangi biri nedeniyle bireylerin ayrımcılığa tabi tutulması insanlık açısından kabul edilemez; ayrımcılık, insan haklarına, demokrasiye ve ahlaka aykırıdır.

 İnsanlar kendilerine özgü nitelikler bakımından farklılıklar taşısa da ,kültürel nitelikler bakımından benzerlik gösterirler.Çünkü toplumsallaşma sürecinde birbirlerini etkileyerek toplumsal yaşama uyumlu hale gelirler.Aynı dili konuşurlar,benzer tarzda giyinirler.Saygı  görmek,onurlu yaşamak,yeteneklerini sergilemek,kendilerini gerçekleştirmek isterler. Bu benzerlikleri onların bir arada, işbirliği ve dayanışma içinde yaşamalarını olanaklı yapar.

 Demokrasinin özünde, herkesi kendi konumunda kabul etmek vardır. Demokrasinin gereği olarak insanın, birlikte yaşamaya engel olan önyargılarından arınması, yaşadığı toplum ve dünyanın insanları arasında ayrımcılık yapmaktan kaçınması gerekir.

 

İnsan Hakları,insanlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun,ahlaki değer bakımından onları eşit görür.Zengin ve yoksul,yaşlı ve genç,siyah ve beyaz,büyük ve küçük kim olursa olsun,saygıyla yaklaşır.Bizim de başkasına saygıyla yaklaşmamızı ister.

 

:) İNŞALLAH işine yarar tatlım

33 4 33