Cevaplar

2013-01-14T19:41:59+02:00
Patricius 

Romada aynı soydan gelen ya da geldiklerini kabul eden ve bu nedenle aynı soy adını taşıyan kişilerin oluşturdukları ailelere gens denilmekteydi gensler toplumsal ekonomik ve dini açıdan bağımsız bireylerdi. Gens mensuplarına gentilis ya da patricius denilirdi.

Pleb 

O zamanın toplumunda ikinci dereceden bir yerleri olduğu genelde kabul edilmektedir. Plebler siyasal haklarından yararlanamıyorlar devletin yüksek kademelerinde görev alamıyorlar pleblerin özel hukuk alanında da bazı hakları kısıtlanmıştı. Örneğin bunlar patricius kızları ile evlenemezlerdi.

Client 

Ekonomik yönden patriciuslara bağlı onlara tabi olan kişilerdi. Clientler patriciusların hizmetinde çalışırlar ve onların himayesinden yararlanırlardı. Krallığın sonlarına doğruda pleblerin sınıfına yükseldiler.

  Senato (Senatus) 

Yaşlılar kuruludur. Ancak patricius lar senatus uyesi olabilirlerdi kral tarafından seçilen üyelerin başlangıçta 100 olan sayısı giderek artmıştır. Kralın danışma kurulu olan senatus, onun çağrısı ile toplanırdı önemli olaylarda kralın senatusun görüşünü alması bir gelenekti.

Toplumsal sınıflar

Roma toplumunun cumhuriyet döneminde ve daha sonra ki dönemlerde şu sınıflardan oluştuğunu görüyoruz.

1: Köleler2: Sığıntılar (vatandaşlık hakkı olmayanlar)3: Vatandaşlar

Vatandaşlarda kendi aralarında üç sınıfa ayrılır

1: patriciler (aristokratlar)2: plebler (avam halkı)3: soylular (kral ve zengin soyundan gelenler)İNŞALLAH işine yarar :)
7 3 7
2013-01-14T19:43:09+02:00

3 bölümde ayrılmıştır ........................................................................

0