Cevaplar

2013-01-14T20:06:51+02:00

Mahzenü'l Esrar sultan memhudun hazretlerinin eseridir onun kitabıdır.

 

10 5 10
2013-01-14T20:06:59+02:00

1761 yılında Tillo’da dünyaya geldi. Hazret-i Fakirullah’ın soyundandır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin de talebesidir.

Asıl adının Mahmut olmasına karşılık, İbrahim Hakkı Hazretleri adları Mahmut olan üç talebesinden kendisine MEMDUH adını koymuş ve kendisinin ileride mânevi alanda büyük mertebelere ulaşacağını bildirmiştir.

45 bin beyitten oluşan Arapça, Farsça, Kürtçe bir divanı vardır. Üveysiye tarikatına smensup olduğu ve birçok kerametlerinin bulunduğu anlatılır.

Amcasının Kızı Zemzem’ül Hassa ile evlenmiştir. Hanımı da kendisi gibi mutasavvıf, şâir ve Allah dostlarındandır. Türbeleri Tillo’da kendi adlarıyla anılan camide bulunmaktadır.

Sultan Memduh Hazretlerinin vefat tarihi miladi 1847’dir.

Sultan Memduh Hazretleri hakkında adının (NURİ) olduğunu bildiğimiz bir müridinin Arapça yazdığı methiyesini Ahmet Arıtürk’ün Tercümesiyle yine şiir halinde sunuyoruz:

20 1 20