Cevaplar

2012-10-06T18:49:50+03:00

geliştiğini, tarihsel, felsefi ve teknolojik bağlamların bu gelişimi nasıl etkilediğini anlamaları, onların bilim ile ilgili daha kapsamlı bir bakış elde etmelerini sağlayacaktır. Böylelikle bilimi öğrenmeye daha istekli olacaklardır (Justi ve Gilbert, 2000). O halde “Bilim tarihi öğretimi nasıl olmalı?” sorusuna cevap aramak gerekecektir.
Bilim tarihi öğretimine sadece günümüze kadar yapılan buluşların, keşiflerin öğretimi olarak bakılmaması gerekir. Bunun yanında, bilimsel bilginin nasıl yapılandırıldığını ve değiştiğini, bilimin nasıl geliştiğini, bu gelişimin topluma yansımalarını, nasıl daha geliştirilebileceğini anlamak; öğrencilere bilimsel bir bakış açısı kazandırıp günlük yaşantısında olup bitenleri sorgulama, bilime ilgi gösterme, araştırma yapmaya istekli olma gibi davranışlar edinmelerini sağlayabilecektir. Öğrencilere zengin öğrenme ortamları sağlamak, onların bu davranışları kazanımlarını kolaylaştıracaktır.
Fen programlarına bilim tarihinin entegre edilmesinin, daha iyi bir fen öğrenimi gerçekleştirme adına gerekli olduğu belirtilmektedir (Matthews, 1994; Monk ve Osborne 1997; Rutherford, 2001; Rudge ve Howe, 2004; Malamitsa ve diğ., 2005). Türkiye’de ilköğretimde fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarına bakıldığında; bilgi kazanımlarının yanı sıra Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri (FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), Tutum ve Değerler (TD) beceri kazanımlarının yer aldığı görülmektedir. Bu becerilerin fen ve teknoloji okuryazarlığı için gerekli olduğu belirtilmektedir (MEB, 2006). Benzer şekilde ortaöğretim fizik öğretim programında da (MEB, 2011a); Problem Çözme Becerileri (PÇB), Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ), Bilişim ve İletişim Becerileri (BİB), Tutum ve Değerler (TD) yer almaktadır. FTTÇ ile ilgili beceriler, öğrencilerin, bilim ve teknolojinin doğasını, toplum ve çevreyle etkileşimini “fizik” bilimi çerçevesinde anlamalarını sağlayacak kazanımları içermektedir. PÇB başlığı altında bilimsel süreç becerileri de yer almaktadır. BİB arasında; bilgiyi arama, bulma, uygun olanı seçme, amacına uygun bilgi geliştirme, bilgiyi en etkin şekilde sunma gibi beceriler bulunmaktadır. TD kazanımları arasında; bilim insanlarının çalışmalarına değer verme, fizikteki çalışmaları izleme ve değerini bilme, fiziğin ve teknolojinin bugünkü sınırlılıklarını bilme ve ona göre davranma yer almaktadır.

0
2012-10-06T18:55:33+03:00

geliştiğini, tarihsel, felsefi ve teknolojik bağlamların bu gelişimi nasıl etkilediğini anlamaları, onların bilim ile ilgili daha kapsamlı bir bakış elde etmelerini sağlayacaktır. Böylelikle bilimi öğrenmeye daha istekli olacaklardır (Justi ve Gilbert, 2000). O halde “Bilim tarihi öğretimi nasıl olmalı?” sorusuna cevap aramak gerekecektir.
Bilim tarihi öğretimine sadece günümüze kadar yapılan buluşların, keşiflerin öğretimi olarak bakılmaması gerekir. Bunun yanında, bilimsel bilginin nasıl yapılandırıldığını ve değiştiğini, bilimin nasıl geliştiğini, bu gelişimin topluma yansımalarını, nasıl daha geliştirilebileceğini anlamak; öğrencilere bilimsel bir bakış açısı kazandırıp günlük yaşantısında olup bitenleri sorgulama, bilime ilgi gösterme, araştırma yapmaya istekli olma gibi davranışlar edinmelerini sağlayabilecektir. Öğrencilere zengin öğrenme ortamları sağlamak, onların bu davranışları kazanımlarını kolaylaştıracaktır.
Fen programlarına bilim tarihinin entegre edilmesinin, daha iyi bir fen öğrenimi gerçekleştirme adına gerekli olduğu belirtilmektedir (Matthews, 1994; Monk ve Osborne 1997; Rutherford, 2001; Rudge ve Howe, 2004; Malamitsa ve diğ., 2005). Türkiye’de ilköğretimde fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanlarına bakıldığında; bilgi kazanımlarının yanı sıra Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkileri (FTTÇ), Bilimsel Süreç Becerileri (BSB), Tutum ve Değerler (TD) beceri kazanımlarının yer aldığı görülmektedir. Bu becerilerin fen ve teknoloji okuryazarlığı için gerekli olduğu belirtilmektedir (MEB, 2006). Benzer şekilde ortaöğretim fizik öğretim programında da (MEB, 2011a); Problem Çözme Becerileri (PÇB), Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ), Bilişim ve İletişim Becerileri (BİB), Tutum ve Değerler (TD) yer almaktadır. FTTÇ ile ilgili beceriler, öğrencilerin, bilim ve teknolojinin doğasını, toplum ve çevreyle etkileşimini “fizik” bilimi çerçevesinde anlamalarını sağlayacak kazanımları içermektedir. PÇB başlığı altında bilimsel süreç becerileri de yer almaktadır. BİB arasında; bilgiyi arama, bulma, uygun olanı seçme, amacına uygun bilgi geliştirme, bilgiyi en etkin şekilde sunma gibi beceriler bulunmaktadır. TD kazanımları arasında; bilim insanlarının çalışmalarına değer verme, fizikteki çalışmaları izleme ve değerini bilme, fiziğin ve teknolojinin bugünkü sınırlılıklarını bilme ve ona göre davranma yer almaktadır.

2 3 2