Cevaplar

2016-04-17T21:04:45+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba. 

1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır? 
A) Kararan gözlerimle rüzgarda 
Sizi dün bekledim o yollarda
B) Açılmaz bir yüz ne bir pencere 
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere 
C) Gün olur sürüyüp beni derbeder
Bu ses rüzgarlara karışır gider
D) Kazma ile dövmeyince kıt verdi
Benim sadık yarım kara topraktır  

Cevap, " A" şıkkıdır. 
B şıkkında, " Açılmaz" kelimesinde -maz eki bağ-fiil' dir. 
C şıkkında, " Sürüyüp" kelimesinde -ip eki bağ-fiil' dir. 
D şıkkında, " Dövmeyince" kelimesinde -ince eki bağ- fiil'dir.

2) " Akacak kan damarda durmaz." 
Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kimseye çaktırmadan kantine gitti. 
B) Konuyu iyi anlayıp soru çözmelisin.
C) Kuşlara özenerek uçmak istiyordu. 
D) Konuşan arkadaşını hafifçe dürttü. 

Cevap, " D" şıkkıdır. " Konuşan" kelimesinde -an eki sıfat fiildir. Atasözünde  " Akacak" kelimesindeki -acak eki, sıfat fiil ekidir. 
A şıkkında, " Çaktırmadan" kelimesinde -madan eki zarf fiil ekidir. 
B şıkkında, " Anlayıp" kelimesinde -ıp eki zarf fiil ekidir. 
C şıkkında, " Özenerek" kelimesinde -erek eki zarf fiil ekidir. 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm fiilimsilere örnek vardır?
A) Gülerek  soru soran çocuğa sert bir bakış attı.
B) Yapılan şakayı duyunca koşarak uzaklaşmaya başladı.  
C) En yakın dostuna fikir danışmak için yola koyulmayı düşündü. 
D) Kararan bulutlar yağmur bırakmaya kararlı görünüyordu. 

Cevap, " A" şıkkıdır. " Gülerek" kelimesinde -erek eki zarf fiil ekidir. " Soran" kelimesinde -an eki sıfat fiil ekidir. " Bakış" kelimesinde -ış eki isim fiil ekidir. 
B şıkkında, " Yapılan" kelimesinde -an eki sıfat fiil ekidir. " Duyunca" kelimesinde -unca eki zarf fiil ekidir. " Koşarak" kelimesinde -arak eki zarf fiil ekidir.
C şıkkında, " Danışmak" kelimesinde -mak eki isim fiil ekidir. " Koyulmayı" kelimesinde -ma eki isim fiil ekidir. 
D şıkkında, " Kararan" kelimesinde -an eki sıfat fiil ekidir. " Bırakmaya" kelimesinde -ma eki isim fiil ekidir.     

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim fiil hem de zarf fiil kullanılmıştır?
A) Eline batan dikeni çıkardığında rahatladı. 
B) Okula başladığım ilk günü unutamam. 
C) Yanıma gelip ne yapmak istediğini anlattı.
D) Memleketi burnunda tütmeye başladı. 

Cevap, " C" şıkkıdır. " Gelip" kelimesinde -ip eki zarf fiil ekidir. " Yapmak" kelimesinde -mak eki isim fiil ekidir. 
A şıkkında,  " Batan" kelimesinde -an eki sıfat fiildir. " Çıkardığında" kelimesinde -dığında eki zarf fiil ekidir. 
B şıkkında, " Başladığım" kelimesinde -dık eki sıfat fiil ekidir. 
D şıkkında, " Tütmeye" kelimesinde -me eki isim fiil ekidir. 
 
5) Havadan sudan konuşan Barış,
taş merdivenlerden koşarak indi. 
Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır? 
A) 1 
B) 2
C) 3
D) 4 
Cevap, " B" şıkkıdır. " Konuşan" kelimesinde -an eki sıfat fiil ekidir. " Koşarak" kelimesinde -arak eki zarf fiil ekidir. 

6)  Masaya ........ arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelirse, cümlede zarf fiil kullanılmış olur? 
A) Geldi
B) Gelen
C) Giderek
D) Uğrayan

Cevap, " C" şıkkıdır. " Giderek" kelimesinde, -erek eki zarf fiil ekidir. 
A şıkkında, fiilimsi yoktur.
B şıkkında, sıfat fiil vardır. 
D şıkkında, sıfat fiil vardır. 

7) " El elin eşeğini türkü çağırarak arar" 
Bu cümledeki fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır? 
A) Yürürken taşa takılmadım. 
B) Sınavda konuşunca kulağı kızardı.
C) Bir zamanlar mektuplaşma vardı.
D) Dallarda çiçek açmadan gelmez baharlar. 

Cevap, " C" şıkkıdır. Verilen cümlede " Çağırarak" kelimesinde, -arak eki zarf fiil ekidir. 
A şıkkında, " Yürürken" kelimesinde -ken eki zarf fiil ekidir.
B şıkkında, " Konuşunca" kelimesinde -unca eki zarf fiildir. 
D şıkkında, " Açmadan" kelimesinde -madan eki zarf fiildir. 

8) I. Gelince
II. Giderken
III. Güle güle
IV. Güldürme 
Yukarıda numaralandırılmış fiilimsilerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.  

Cevap, " D" şıkkıdır. Diğer şıklarda zarf fiil kullanılmıştır. Güldürme kelimesinde -me eki ise isim fiildir. 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A) Şiir okumayı seven bir öğretmendi.
B) Evini silip süpürmeyi severdi.
C) Hayvanları seven kişi, küçük şeylerde mutluluk bulan kişidir. 
D) Mesut olmak her vakit elimizdedir. 

Cevap, " C" şıkkıdır. " Seven, bulan" kelimelerinde -en, -an ekleri sıfat fiil ekleridir. 
A şıkkında, " Okumayı" kelimesi isim fiildir. " Seven" kelimesi sıfat fiildir.
B şıkkında, " Silip" kelimesi zarf fiildir. " Süpürmeyi" kelimesi isim fiildir.
D şıkkında, " Olmak" kelimesi isim fiildir. 

10) Dağda dolaşırken (I.) yakma (II.) kandili (III.) fersiz (IV.) gözlerimi dağlama gurbet.
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? 
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap, " A" şıkkıdır. " Dolaşırken" kelimesinde -ken eki zarf fiil ekidir. 
Yakma kelimesindeki -ma isim fiil değil, olumsuzluk ekidir. 

Başarılar. 
11 4 11