Cevaplar

2013-01-14T20:15:53+02:00
Başlığın diğer anlamları için Denklem (kimya) sayfasına bakınız. Üç bilinmeyenli bir denklemin terazi modeli

Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için geçerli olan eşitliklere özdeşlik denir.

(x+y)²= x²+2xy+y² özdeşlik, x²-3x+2=0 ise bir denklemdir.

Denklemlerde değişkenlerin en büyük kuvveti denklemin derecesini gösterir. Her terimin derecesi aynı olan denklemlere homojen denklem denir.

1 1 1
2013-01-14T20:16:36+02:00

 1)   x + 6 =13  ise   x=?         

          

      a)13           b)8          c)7          d)-6                                          

 

  2)  x - 3 = 2  ise   x=?

 

      a)3             b)5          c)-5        d)6       

 

  3)  3x + 5 = 14  ise  x=?

 

      a)-2           b)4           c)-3         d)3        

 

  4)   5x - 6 = 19  ise  x=?

 

     a)5           b)10          c)-5         d)0        

 

  5)   2x + 5 = 5   ise   x=?

 

       a)2          b)5             c)-2         d)0      

     

  6)   x + 5 = 3   ise   x=? 

 

       a)2          b)-2           c)1           d)3      

 

  7)   5 – x = 3    ise    x=?

 

       a)2         b)-2          c)0           d)8        

 

  8)   –9 – x = 10     ise  x=?

 

      a)1         b)19          c)0           d)-19     

 

  9)   –5 – 2x = 9     ise   x=?

 

       a)-2        b)-7          c)2            d)8       

 

 10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=?

 

       a)1          b)2          c)3            d)4             

 

 11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=?

 

        a)3         b)5          c)7            d)4         

 

 12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=?

 

        a)-1         b)1          c)2           d)-2       

 

 13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=?

 

        a)9          b)-5         c)13         d)-11    

 

 14)   5.(3-2x)=15  ise  x=?

 

        a)0          b)1           c)2           d)3         

 

 15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=?

 

       a)-10       b)1          c)2           d)11      

  

 16)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır?

 

       a) 15       b) 14       c)13         d)12

 

 17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?

 

        a)-2          b)4           c)-7         d)3      

 

 18)   2x–1 = 107 ise x=?

 

        a)25         b)45         c)54        d)62        

 1) x²-6x-c=0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre c'nin alabileceği en büyük değer kaçtır ?

2) ax²+2ax+a+1=0 denkleminin farklı iki gerçek kökü varsa a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri ?

3) -3x²-6x+9=0 denkleminin kökler toplamı ve çarpımı ?

4) -2x²-3x+4=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise 1/x1 + 1/x2 =?

5)x²-5x+3=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise (x1)² + (x2)² =?

6)x²-5x-1=0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise x1.(x2+2)+2x2=?

7) kökler toplamı 5, kökler çarpımı 3 olan 2. dereceden denklem ?

8) simetrik köklerinden biri 5 olan 2. dereceden denklem ?

9) kareleri toplamı 34 olan iki sayıdan biri, diğerinin 2 katından 1 eksıktir bu sayıları bul. 

10) 2x²-mx+m+1=0 denkleminin kökler toplamı 3 ise, kökler çarpımı bul.

1 5 1