Cevaplar

2012-10-06T19:06:57+03:00

Zengin ve köklü bir kültüre sahip olan Uygur Türkleri, merkezî bir
coğrafyada yaşamaları ve tarihî süreçte Şamanizm, Totemizm gibi inanç
sistemlerini ve Maniheizm, Budizm, Nasturilik ve İslamiyet gibi çeşitli
dinleri kabul etmeleri nedeniyle sosyo-kültürel yaşamları açısından
Türk boyları arasında ayrı bir yere sahiptir. Bu zengin kültürel yapıyı
içinde barındıran halk hekimliği ve bu çerçevedeki uygulamalar, farklı
kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Uygur Türkleri
arasında şamanların tedavi etme, fala bakma ve büyü yapma gibi çeşitli
fonksiyonları vardır. Bu makalede, günümüzde Uygur Türkleri arasında
şamanların özellikleri ve sihri-büyüsel işlemler içeren tedavi yöntemleri
tanıtılıp değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Şaman, halk hekimliği, sihir ve büyü.

0