Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-14T20:42:26+02:00

Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.

1--Anyonun hacmi katyonun hacminden büyüktür ( ) 

-Moder atom teorisine göre elektronlar hem çekirdek
hemde kendi etrafında dönerler
( ) 
-Bir metale ışın gönderildiğinde metalden elektron
fırlatır bu olaya spektrum denir 
( )
-Heisnberg belirsizlik ilkesine göre elektronların yeri
tam olarak belirlenir ( )

2-Atom numarası 15 olan Z atomu ile atom numarası
30 olan x atomunun orbital dizilimlerini yazınız küresel 
olup olamadıklarını belirtiniz?


3-Bohr atom mo****nin terk edilme nedenleri nelerdir?

4-Siyah cisim ışımasını yazınız?

5-Rutherford atom mo****nin özellikleri nelerdir?

6-Dalga boyu 4x105 olan mor ışığın frekansını bulunuz.
(c=3x1010)

7-Frekansı 6x10-14 olan ışının enerjısı kaç jouledir?
(h=6x10-34

8-P orbitallerinde toplam 10 elektronu bulunan atomun 
atom numarası kaçtır?

9-(-2) yüklü olan x atomunun 1s2 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
elektron dizlimi bu ise (+3) yüklü olan x atomunun 
orbital dizilimini yazınız?

10- 22Ti atomunun 22Ti+2 ve 22Ti+4 de ki orbital dizlimlerini yazarak 
atom çaplarını küçükten büyüğe sıralayınız?

11- 3d orbitalinde 2 elektron bulunan atomun atom numarasını ,
Orbital dizilimini ve küresel olup olmadığını yazınız?

12-S orbitalinde 8,p orbitalinde 12 ve d orbitalinde 5 elektronun
olan X atomunun atom numarasını ve orbital dizlimini yazınız?

1 5 1