Cevaplar

2013-01-14T20:43:09+02:00


Eski Türkçenin Karahanlı dönemine AIT başlıca Eserleri şunlardır: · Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi): Yusuf Has Hacib Has, 1069-1070 yilinda 6645 Beyit olarak yazdığı met eserinde Devlet, adalet, human ve aklı Temsil eden four Sembolik kişiyi birbirleriyle konuşturarak insanlara two cihanda mesut olmanın yolunu göstermiştir. Siyasetname niteliğindeki eserde, ideal bireylerden oluşan BIR TOPLUM ve Devlet Göz önünde canlandırılmıştır. Millî kültürle İslâm kültürünün ustalıkla birleştirildiği met eser Tabgaç Buğra Karahan'ın iltifatına mazhar olmuş ve yazarına da Hâciplik Has * unvanını kazandırmıştır. Kutadgu Bilig, İslâmlığın etkisindeki Türk edebiyatının tür ürünüdür. Dil ve Edebiyat Tarihi next to Kültür Tarihi bakımından da en Önemli'de kaynaklardan biridir. · Divanü Lugati't-Türk: Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin üstünlüğünü göstermek amacıyla Kaşgarlı Mahmud'a tarafmdan 1072'de yazılmaya başlanan ve 1077 yilinda Halife Ebü'l Kasım Abdullah'a sunulan met eser, ansiklopedik BIR Türk dili sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmud, Türkçeden Arapçaya sözlük tertibinde hazırladığı eserinde MADDE Başı kelimeleri açıklarken He derlediği deyimlerden, savlardan (atasözleri), koşuklardan (koşmalar) Örnekler de vermiştir. Ayni zamanda, halk edebiyatının orijinalini Ürünleri de orijinalini Defa Boyle BİR eserde derlenmiştir. Türk TOPLUM hayatından örneklerin de bulundugu Divanü Lugati't-Türk, 11. Yüzyıl Orta Asya Türk DÜNYASININ tr Sağlam'ın dil mirası olmasının next to Türk kültürü ve medeniyetinin EŞSİZ kaynaklarından biridir. · Atabetü'l-Hakayık (Gerçeklerin Eşiği): Dini ve tasavvufî konuların anlatıldığı met Eserin Edib Ahmet tarafmdan 12.yüzyılın başlarında yazıldığı tahmin edilmektedir. Kitapta; bilginin yararı, cahilliğin zararı, dili tutmanın Önemi, cimriliğin kötülüğü, cömertliğin iyiliği, alçak gönüllüğünün güzelliği, kibrin kötülüğü Gibi Konular işlenmiştir.Eser met bakımdan öğretici BIR özelliğe sahiptir. · Divân-ı Hikmet: Hoca Ahmet Yesevî'nin şiirlerine hikmet, met şiirlerin toplandığı defterlere Divân-ı Hikmet denmektedir. Ayşe eserdeki şiirlerin hepsi, Hoca Ahmet Yesevî'ye AIT degildir. Kitapta, öğretici yönü Ağır BASAN manzumeler vardir. Hoca Ahmet Yesevi, Türklerin İslami DAHA Iyi tanımalarına HİZMET etmis, Yaşadığı dönemde birleştirci BIR rol üstlenmiş, Hacı Bektaşi Velilerin Yunus Emrelerin, Mahdum Kuluların yetişmesine Vesile olmuştur.
1 4 1
2013-01-14T20:47:09+02:00

dıvanı lügati türk 

Atatbetü'l Hkayık

Divan-ı Hikmet

Kutadgu Bilig

0