Cevaplar

2013-01-14T20:49:43+02:00

Rönesans bir fikir akımıdır. Sanat Müzik bilim dalında yapılmıştır eskiden en çok sanatçı veya müzisyen italyada oldugu için italyada başlamıştır :) 

3 5 3
2013-01-14T20:49:59+02:00

Rönesans'ın İtalya'da başlama nedenleri 

* İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı, 
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi, 
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması, 
* İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur. 
* Rönesans hareketleri önce İtalya'da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya'da görülmüştür. 

Rönesans'ın İtalya'dan diğer ülkelere geçişini kolaylaştıran nedenler: 
* İtalya'nın dini, eğitim, kültür ve ekonomik merkez olması 
* İtalya veraset savaşları nedeniyle birçok kralın bu ülkeye gelmesi ve buradaki gelişmeleri kendi ülkelerinde uygulamak istemeleridir.

5 4 5