Cevaplar

2015-12-27T02:26:34+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Yeryüzündeki sıcak suların dağılışı

1. Yer kabuğundan derinlere doğru gidildikçe her 33 metrede sıcaklık ortalaması 1 derece artar. Fakat fay kırıklarının bulunduğu yerlerde 1 derece sıcaklık artışı her 2-3 metrede bir gerçekleşir. (Fay kırıkları, magmanın yüzeye sokulmasını sağlar)

2. Yüzey suları, faylar aracılığı ile sıcak alanlara kadar iner. Burada magmanın etkisiyle ısınır ve yine fayları takip ederek yüzeye ulaşır.

3. Yerin derinliklerinden geldikleri için suları sıcaktır. Bu sulara kaplıca, ılıca ve termal kaynak denir.

4. Sıcak sular, yeryüzüne çıkarken bünyelerine bol miktarda mineral madde aldıkları için maden suyu, şifalı su gibi isimlerle de adlandırılır.

5. Süreklidirler. Debileri, yıl boyunca fazla değişmez.

6. Fay suları; seraların ısıtılmasında, sıcak su ihtiyacının karşılanmasında ve jeotermal enerji elde edilmesinde kullanılır.

7. Aktif volkanların çevresinde görülen gayzerler de sıcak su kaynaklarındandır. Gayzerler, gazların uyguladığı basınçla fışkırırlar.

8. Yerin derinliklerinden ilk kez yeryüzüne ulaşan sulara "genç sular" adı verilir.

9. Sıcak suların bir kısmı da yerin derinliklerine sızıp burada ısındıktan sonra tekrar yüzeye çıkan sulardır.

0