Cevaplar

2012-10-06T19:31:30+03:00

Kalıtsal Hastalıklar

Bazı hastalıklar havada, suda, yiyecek ve içeceklerde bulunan mikroplardan ileri gelir Bazılarının nedeni doku ve organların zamanla yıpranmasıdır Kalıtsal hastalık ya da bozukluklar ise kusurlu genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasından kaynaklanır
Bir canlının büyümesi, gelişmesi ve yaşamı*nı sürdürmesi için gerekli bilgileri taşıyan kalıtım birimlerine gen denir Genler DNA' dan (deoksiribonükleik asitten) yapılmıştır ve hücrenin "yönetim merkezi" olan çekirde*ğin içinde, kromozom denen incecik ipliksi yapıların üzerinde minicik boncuklar gibi yan yana dizilmiştir Bir insanın her hücresinde 46 kromozom ve yüz binlerce değişik gen bulu*nur 
Yeni doğan bir bebek genlerini kalıtım yoluyla ana babasından alır Eğer bütün genleri normalse, yani sağlıklı bir insanda bulunması gereken özellikleri taşıyor ve hepsi üstüne düşen görevi eksiksiz yerine getirebiliyorsa bebek sağlıklı doğacaktır Ama bazı bebeklerde, anneden ya da babadan gelen genlerin biri ya da birkaçı kusurlu olabilir Bu durumda vücuttaki bazı etkinlikler bu bozuk genlerin aktardığı yanlış bilgiye göre yönlen*dirileceğinden bebekte kalıtsal bir bozukluk ya da hastalık ortaya çıkar
Birçok ülkede yaklaşık her 30 bebekten birinde kalıtsal bir hastalık ya da bozukluk söz konusudur ve bu hastalıkların tam anla*mıyla tedavisi bugün için olanaksızdır Ama, bu alanda çalışan genetik mühendisleri bozuk genleri normal genlerle değiştirmenin yolları*nı arıyorlar Bu arada kalıtsal hastalıklardan birçoğu ameli*yatla, ilaçlarla ve çeşitli uygulamalarla denetim altına alınarak hasta çocukların yaşamlarını normal olarak sürdürmeleri sağlanabiliyor

1 2 1
2012-10-06T19:31:44+03:00

1. Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
a. Şeker Hastalığı (Diyabet)
b. Guatr Hastalığı
c. Fenilketonüri

2. Kalıtsal Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
a. İnflamatuar Artritler
b. Juvenil Romatoid Artrit (JRA)
c. Romatoid Artrit
d. Ankilozan Spondilit
e. Miyopatiler
f. Müsküler Distrofiler
g. Osteoporoz (Kemik Erimesi)

3. Kalıtsal Nörolojik Hastalıklar
a. Çocuklarda Görülen Kalıtsal Nörolojik Hastalıklar
b. Yetişkinlerde Görülen Kalıtsal Nörolojik Hastalıklar

4. Kalıtsal Kan Hastalıkları
a. Alyuvar (Eritrosit) Kaybının Arttığı Durumlar
b. Eksikliklere Bağlı Kansızlıklar
c. Alyuvar Yıkımının Arttığı Durumlar
d. Akyuvarlarla İlgili Hastalıklar
e. Kan Pulcukları (Trombositler) İle İlgili Hastalıklar
f. Kanamalı Hastalıklar (Pıhtılaşma Bozuklukları)

5. Kalıtsal Kalp Hastalıkları
a. Çocuklarda Görülen Kalp Hastalıkları
b. Yetişkinlerde Görülen Kalp Hastalıkları

6. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

7. Kalıtsal Onkolojik Hastalıklar (Kanserler)
a. Kan Kanserleri (Lösemiler)
b. Lenfoma
c. Akciğer Kanseri
d. Bağırsak (Kolon) Kanseri
e. Prostat Kanseri
f. Meme Kanseri

8. Kalıtsal Solunum Hastalıkları
a. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)
b. Kistik Fibrozis
c. Astım

9. Diğer Kalıtsal Hastalıklar
a. Bulaşıcı Sarılık
b. AIDS ve HIV

1 3 1