Cevaplar

2012-10-06T19:34:06+03:00

Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları gözönüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur.

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: his-toria, İtalyanca: storia, Fransızca: histo-rie, İngilizce: history, Almanca: Histo-rie).İyonya lehçesinde bildirmehaber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
ÖZEL MÜLKİYETTE  kişinin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mal

0
2012-10-06T22:14:51+03:00

Özel mülkiyet kişiye aiittir devlete ait değill

Örn : osm dev. özel mülkiyet tam anlamıyla tanzimattan sonra geldi daha önce müsadere si,temi vardı..

Mülk arazi yhani topraklar devlete aitti halk sadece çalıştırıyordu..

0