Cevaplar

2013-01-14T21:25:38+02:00

KUVVET VE HAREKET

Cisimlere kuvvet uygulandığı zaman bazı cisimler kuvvetin etkisi kalktığında eski hallerine dönerler.Bazı cisimler ise eski hallerine dönemezler.Cisimler esnek olmayan maddelerden yapılırsa o cisme uygulanan kuvvet cismin üzerinde kalıcı bir etki yapar.Örneğin hamur parçasını elimizde yuvarlak hale getiririz.Hamur parçasını elimizden bıraktığımızda şekli bozulmaz.Bu tür cisimlere esnek olmayan cisimler denir.

Cisim esnek olan bir maddeden yapılmışsa kuvvet etkisi kalktığı zaman cisim eski durumuna döner.Örneğin balon sünger. lastik bu tür cisimlerdendir.Yaylara kuvvet uyguladığızda kuvvetin büyüklüğü derecesinde yayda uzama görülür.Kuvvetin yönüne bağlı olarak yayda sıkışma da olabilir.
Uzama ya da sıkışma kuvvetin büyüklüğü ile orantılıdır.

Bir yay kendini sıkıştıran ve geren kuvvete eşit büyüklükte fakat ters yönde bir kuvvet uygular.
Yayın uzama miktarı kuvvetin büyüklüğüne bağlı olduğu kadar yayın yapıldığı maddenin cinsine de bağlıdır.İnce yaylar daha kolay kalın yaylar daha zor uzar.Ancak yayların da esneklik sınırı vardır.Eğeresneklik sınırının üzerinde bir kuvvetle karşılasırsa yayın esnekliği bozulur ve eski haline dönemez

1 1 1
2013-01-14T21:25:40+02:00

ders kitabından vede defterini gözden geçir birde buraya bak : 
www.fenci.org/kuvvet+ha.reks-ormu-ller+&i 

1 1 1