Cevaplar

2013-01-14T22:01:12+02:00
Fiziksel özellikleri
Molekülleri apolar olduğundan,yoğun fazda molekülleri arasında yalnızca Van der Waals çekim kuvvetleri vardır.Bu nadenle,eş büyüklükteki polar moleküllü maddelere göre,erime ve kaynama noktaları düşüktür.Molekülleri büyüdükçe(C atom sayısı arttıkça) Van der Waals çekimkuvvetleri de artar.Dolaysıyla,erime ve kaynama noktalarıda yükselir. Dallanmış alkanarın kaynama noktası,dallanmamış alkanların kaynama noktasından daha düşüktür.Oda sıcaklığında CH4,C2H6,C3H8 ve C4H10 gaz halinde,C5H12,..........C17H35 bileşikleri sıvı halde,daha fazla C atomu içeren alkanlar ise katı haldedir. Molekülleri apolar olduğundan,su ve benzeri çözücülerde iyi çözünmez.CCl4(karbon tetraklorür),C6H6 (benzen)gibi apolar moleküllü çözücülerde iyi çözünürler. Kimyasal özellikleri Yapılarındaki tüm bağlar,sigma bağları olduğundan alkanlar kolay tepkime vermez. Güneş ışığının katalizörlüğünde halojenlerle yerdeğiştirme tepkimesi verirler.
1 4 1