Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-14T22:03:30+02:00

Yapılarına Göre Fiiller

1.   Basit fiiller     

2.   Türemiş fiiller  

3.   Birleşik fiiller

a)   Yardımcı fiile kurulan birleşik fiiller                              

b)   Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller             

c)   Kurallı (özel) birleşik fiiller

i)   Yeterlik 

ii)  Tezlik

iii)  Yaklaşma

iv)  Sürerlik

 

Basit Fiiller

Yapım eki almamış, başka sözcüklerle öbekleşmemiş ve birleşmemiş fiillerdir. Bunlar kök halindedir. Sadece çekim ekleri alabilir.

Türkçemiz fiil yönünden oldukça zengindir, bunların pek çoğu basit yapılıdır; bun­lar da genellikle tek hecelidir: gel, git, bak... Aşağıdaki cümlelerde kullanılan eylemleri inceleyelim:

* Saat üçte burada ol, parayı sana vereceğim.

* Bilmeden seni kırdım, özür dilerim.

* Birkaç kilometre daha gitsek Anamur'a varacaktık.

 

Not: Kip ve kişi ekleri bir sözcüğün yapısını değiştirmez.

Not: Özellikle et-mek, ol-mak gibi yardımcı eylemlerle yapılan ve ayrı yazılan bileşik eylemlere dikkat edilmelidir.

 

Türemiş Fiiller (Eylemler)

Bileşik Fiiller (Eylemler)

2 3 2