Cevaplar

2013-01-14T22:07:43+02:00

 

Somebody stole my wallet (Birisi cüzdanımı çaldı) someone Birisi I saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.) something Birşey There is something on your head. (Kafanda birşey var.) somewhere Biryer I left my glassess somewhere. (Gözlüğünü bir yerde unuttum.) anybody Hiç kimse / Herhangi bi kimse I didn’t see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.) anyone Hiç kimse / Herhangi bir kimse Is there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?) anything Hiçbir şey / Herhangi bir şey I didn’t buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.) anywhere Hiçbir yer / Herhangi bir yer We didn’t go anywhere last summer. (Geçen yaz hiçbir yere gitmedik.) nobody Hiçbir yer I saw nobody at school. (Okulda hiç kimseyi görmedim)  noone Hiç kimse I met noone at the party. (Partide hiç kimseyle tanışmadım.) nothing Hiçbir şey I sold nothing yesterday. (Dün hiçbir şey satmadım.) nowhere Hiçbir yer I went nowhere last holiday. (Geçen tatil hiçbir yere gitmedim.)
1 5 1