Cevaplar

2013-01-14T22:10:11+02:00

Cebir karoları, cebir öğrenme alanında ifadeleri ve işlemleri modellemeye yarayan materyallerdir. Büyük kareler, küçük kareler ve çubuklardan oluşmaktadır.

 

Cebir karoları, soyut olan konuları somutlaştırarak, öğrencinin matematiksel düşünme gücünü arttırmalarına yardımcı olur. Cebir karolarının kullanım alanları çoğunlukla cebirsel ifadeler olmakla beraber, bunun dışındaki konularda da kullanılabilir.

♦İki cebirsel ifadeyi çarpmada kullanılır. ♦ Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırmada kullanılır.

♦ Pozitif ve negatif tamsayılar ile toplama ve çıkarma işlemlerinde kullanılır.

Cebir karolarından küçük kare olanların yardımıyla tamsayılarda toplama ve çıkarma işlemleri modellenmektedir. Pozitif tam sayılar için bir renk, negatif tam sayılar için başka bir renk belirlenmektedir. Toplama işlemi, ortama küçük kare koymak; çıkarma işlemi ise ortamdan küçük kare çıkarmak olarak tanımlanmaktadır. Bu kurallara göre işlemler modellenmekte ve cebir karoları sayesinde öğrencilerin anlamada zorlandıkları bir konu daha basit hâle gelmektedir.

0