Cevaplar

2013-01-14T23:04:01+02:00

20. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK

21. Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir toplum haline getirmektir. İNKILÂPÇILIK – HALKÇILIK

22. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. İNKILÂPÇILIK – LAİKLİK

23. Türk milleti uygarlığın bugünkü gelişmelerinden feyiz ve ilham almış aydın evlatlarının yönetim ve öncülüğünde, geçmişte kaçırılan fırsatların doğurduğu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta gecikmeyecektir. İNKILÂPÇILIK

24. Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır. HALKÇILIK

25. Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek vardır. HALKÇILIK

26. Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve zenginliğe layık olan köylüdür. HALKÇILIK

27. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan doyalı hürriyetinde eşitliğinde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir CUMHURİYETÇİLİK

28. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur CUMHURİYETÇİLİK

29. Her türlü başarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır CUMHURİYETÇİLİK – HALÇILIK

30. Ulus, uluslar arası genel mücadele alanında yaşama nedeni ve güç nedeni olacak iklim ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini bir değişmez gerçek olarak kabul etmiştir. İNKILÂPÇILIK

31. Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmanın yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır İNKILÂPÇILIK

32. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım MİLLİYETÇİLİK

33. Türk milletinin istidatı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. İNKILÂPÇILIK- ÇAĞDAŞLAŞMA

34. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. CUMHURİYETÇİLİK- HALKÇILIK

35. Türk dili, Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz badireler içinde, ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, menfaatlerinin yani bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir. MİLLİYETÇİLİK

36. Bizim nokta i nazarımız; kuvvetin, kudretin, hâkim idarenin doğrudan doğruya halka verilmesidir. HALKÇILIK – CUMHURİYETÇİLİK

37. Halk idaresinin bütün kapsayıcı anlamıyla layık olduğu gelişme derecesine erişebilmesi siyasetimizin gereklerindendir. HALKÇILIK – CUMHURİYETÇİLİK

38. Biz memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz; hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitçilik duygusuyla teminine çalışmak isteriz. HALKÇILIK

39. Bizim bildiğimiz demokrasi bilhassa siyasidir; Onun hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde, siyasi hürriyeti temin etmektir. HALKÇILIK

40. Bence bizim milletimiz, birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bu itibarla birbiriyle mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara sahip değildir. Mevcut sınıflar birbirlerine ihtiyaç duyan ve kendilerine ihtiyaç duyulan mahiyettedir. HALKÇILIK

8. Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. CUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK

9. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. MİLLİYETÇİLİK

10. Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. HALKÇILIK


0