Cevaplar

2013-01-14T23:13:02+02:00

iç karışıklık çıkararak fetihlerin durmasını ve osmanlının duraksama dönemine geçmesine neden olmuştur.

1 1 1
2013-01-14T23:13:13+02:00

CEM OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ:
1)- Cem'in hırıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine
karışmasına neden olmuştur.
2)- Osmanlılar'ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.
3)- Cem Sultan'ın Memlükler'e sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp,
himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.

1 5 1