Cevaplar

2013-01-15T07:37:34+02:00

Meslek Tanıtımı: Grafik

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. Bu durum özellikle görsel iletişimin önemini bir kat daha artırmaktadır. Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır. İletişim olanaklarının sürekli geliştiği günümüzde hayatın her alanında iletişim teknikleri ve görsellik ön plana çıkmaktadır. Böyle bir ortamda da özellikle tanıtım ve reklam daha önemli hâle gelmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı bu alanlar içinde önemli bir yere sahiptir. Grafik sanatı içinde yaşadığı toplumla iç içe olan bir sanattır. İnsanlar her gün gazete, dergi, afiş, el ilânı, tanıtım broşürleri, ürün ambalajları, animasyonlar ve çizgi filmler gibi yüzlerce grafik tasarım ürünüyle karşılaşmaktadır. Bu nedenle, iletişim sektörü içinde yer alan grafik tasarım ürünleri geniş halk kitlelerini estetik açıdan etkilemekte ve yönlendirmekte etkin rol oynamaktadır. Grafik ürünlerinin anlatım gücü sözlü anlatımı aşmıştır. Grafik simgeler sayesinde aynı dili konuşmayan, yazmayan, hatta okuma-yazma bilmeyen insanlara aynı şeyleri anlatma olanağı vardır. Grafik sanatının temel işlevi; bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik alanında görsel iletişim yoluyla yazı, resim, fotoğraf ve çizim gibi grafik elemanları estetik kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir. Grafik alanı çağdaş yaşamın pek çok alanı ile yakından ilişkilidir. Masa üstü yayıncılık alanı içinde yer alan gazete ve dergilerin sayfa düzenlemeleri, kitap, kaset ve CD kapaklarının tasarlanması gibi çalışmaların tümü birer grafik tasarım ürünüdür. Reklam ve tanıtım alanında üretilen firma logoları, basın ilânları, tabelâlar, dış mekânlarda kullanılan afişler gibi her türlü yazılı ve basılı malzemeler de grafik alanı içinde yer alır. Aynı şekilde televizyonlarda kullanılan grafik ve animasyonlar, ürünlerin etiket ve ambalajları, internette gördüğümüz web siteleri (ağ sayfaları) gibi tasarımlar da doğrudan grafik alanı ile ilgilidir. Geçmişte grafik alanında elle çizilerek yapılan tasarımlar çizim masaları başında uzun saatler geçirilmesine ve yoğun emekler verilmesine yol açmaktaydı. Oysa bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde durum oldukça farklıdır. Bugün grafik alanındaki çalışmaların neredeyse tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Grafik alanında bilgisayar yazılım ve donanımlarının kullanılması işlerin yapım süresini önemli oranda azaltmaktadır. Seri ve kaliteli üretim yapılabilmesine olanak tanıyan bilgisayar programlarının yanı sıra diğer teknolojik aletler, alanda çalışan kişiler için de kolaylıklar sağlamaktadır. Grafik alanı hem teknik hem de sanatsal konularla ilgili olduğu için teknik alandaki gelişmeler çalışmaların estetik boyutuna ve yaratıcı fikirlere daha fazla zaman ayrılmasını beraberinde getirmektedir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklamcılık ve grafik tasarım alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu alanlara ayrılan bütçelerin büyüklüğü, yapılan işlerin kalitesi ile doğru orantılı olarak hızlı bir gelişme göstermektedir. Sektörel büyüme ise istihdam alanının genişlemesini ve yaratıcı düşünceye sahip gençlere daha faza ihtiyaç duyulmasını beraberinde getirmektedir.

0
2013-01-15T08:53:02+02:00

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi, TOBB tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE rev.2) Sistemi esas alınarak hazırlanmış ve 14.01.2008 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mesleklerin gruplandırılması rehberi uyarınca; odamıza kayıtlı tüm üyelerin ana faaliyet alanları dikkate alınarak, rehberde yer alan NACE kodlarına uygun kodlama yapılması ve bu Çalışma neticesinde oluşturulan Odamız Yeni Meslek Grupları Oda meclisimizin 26.05.2008 tarih ve 42 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 10.07.2008 tarih ve 29334 sayılı yazı ile onaylanmıştır.

Mevcut NACE Faaliyet Kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 08.07.2011 tarihinde 6 dijitlik NACE Rev.2 Faaliyet Kodları ile değişitirilmiştir.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Meslek Gruplarını göre dağıtılmış NACE Rev.2 Faaliyet Kodları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NACE Rev.2 Faaliyet Kodları MTSO Meslek Gruplarına Göre

 

0