Cevaplar

2013-01-15T10:47:36+02:00

daireye örnek olarak parayı vericem çünkü paranın içi dolu . ama çember içi boş olan yuvarlak örneğin kemer : bunları birbirine birleştirdiğinde içi boş bir yuvarlak çıkıyor 

 

 

Çemberin içi boş halka gibidir. (yüzük,simit)
Dairenin içi dolu taralıdır. (madeni para,gazoz kapağı)

2 5 2
2013-01-15T10:48:39+02:00

ÇEMBER

----Bir düzlemde belli bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan kapalı eğriye ÇEMBER denir.

 

 

 

Merkez:Çembere eşit uzaklıktaki nokta çemberin merkezidir.Merkez

O harfi ile gösterilir.

 

Yarıçap:Merkezin çember yayı üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklığa yarıçap denir. [OC]   r    ile gösterilir.

 

Çap:Merkezden geçen ve çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına ÇAP denir.[AB]  2r ile gösterilir.

 

Kesen:Çemberi iki noktada kesen doğrudur. y doğrusu

 

Kiriş:Kesenin çember içinde kalan kısmına kiriş denir.[KL]

 

Teğet:Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d doğrusu

 

DİKKAT:En uzun kiriş çaptır.Yani merkezden geçen kiriş çaptır.

 

Yay:Çember üzerinde iki nokta arasında kalan eğriye yay denir.

 

ÇEMBERDE AÇILAR

1-Merkez Açı:Köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı denir.----Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.

Örnek: 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın ölçüsü de 45 derecelik yaydır.

----Bir çemberde iki tane 360 derecelik yay vardır.Dört tane de 90 derecelik yay vardır.

 

 

 

 

DİKKAT:Aynı uzunluktaki yayları gören merkez açılar eşittir.

 

 

2-Çevre Açı:(çember açı)

---Köşesi çember üzerinde,kenarları ise kiriş olan açıya çevre açı denir.

 

 

 

----Bir çemberde çevre açısının ölçüsü aynı yayı gören merkez açısının ölçüsünün yarısına eşittir.

 

 

DAİRE

----Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir.

 

----Şekildeki A noktası hem çemberin hem de dairenin elemanıdır.

----Şekildeki C noktası yalnız dairenin elemanıdır.

----Şekildeki B ve D noktaları ise hem dairenin hem de çemberin elemanı değildir.

DİKKAT:Dairenini sonsuz sayıda simetri ekseni vardır.Çap simetri eksenidir.Bir dairede sonsuz sayıda simetri ekseni vardır diyebiliriz.

ÇEMBER YAYININ UZUNLUĞU(dairenin çevresi)

----Çemberin uzunluğu dairenin çevresi demektir.

Pİ SAYISI:Herhangi bir çemberin uzunluğu çapının uzunluğuna bölünmesi sonucu ortaya çıkan sabit sayıya pi sayısı denir ve değişmeyen bir sayıdır.Bu sayılar duruma göre 3 veya 3,14 veya 22/7

olarak kullanılır.

 

olarak çevre hesaplanır.

 

2r çap demektir.

 

DAİRENİN ALANI

----Yarıçap kendisi ile çarpıldıktan sonra pi sayısı ile çarpılarak alan bulunur.

 

 

 

 

0