Cevaplar

2013-01-15T13:49:00+02:00

ilk olarak 2 veya üstü olmalı karışan malsemenin 1 madde ise belli olamamlıdır 

1 5 1
2013-01-15T13:49:01+02:00

çözeltiler iki veya daha fazia maddenin karıştırılması ile hazırlanan 
tektür (homojen), yani her tarafta aynı oranda çözünmüş veya da-
ğılmış karışımlardır. Fizikokİmyasai olarak çözelti kavramı daha geniştir. 
Bu tanıma göre bir katı, sıvı veya gazın bir başka katı, sıvı veya gaz içinde tektür bir şekilde dağılmasıdır. Eczacılıkta, çözelti, solutio, solution, 
liquor ve liqueur gibi sinonimlerle isimlendirilmektedir. Eczacılıkta preparatların büyük bir kısmı çözelti şeklindedir. Aromatiksu, posyon, şurup, 
parenteral çözeltiler, gargaralar, damlalar, v.b. preparatlar çözelti olarak 
kullanılan preparatlardır
13

Çözelti türü preparatların tercih nedenleri; 
1) Katı tipi preparatlara göre alımları daha kolay olduğu ve çocukların 
kullanımına uygun olduğu İçin avantajlıdır, 
2) Çözelti tipi preparatlar daha kolay emilmektedirler, 
3) Tektür sistemler olduklarından, dozlama daha homojen yapılabilmektedir, 
4) Üretimleri kolay ve ucuzdur. 
Bu avantajlarına karşın dezavantajları da şöyle sayılabilir
13

1) Saklanmaları ve taşınmaları zordur. 
2) Bazı etkin maddelerin koku ve kötü tadları çözelti tipi preparatlarla 
maskelenemez.

1 5 1