Cevaplar

2015-08-23T10:22:04+03:00

40, 120, 180 sayılarının e.k.o.k' u kaçtır?

30, 45, 60 sayılarının e.b.o.b' u kaçtır?

16 m, 24 m, 32 m uzunluğunda üç parça kumaş eşit ve en büyük parçalara ayrılmak isteniyor. Kaç parça kumaş elde edilir?

İki sayının EBOB' u 6, EKOK' u 240' tır. Sayılardan biri 48 ise diğer sayı kaçtır?

Aynı anda aynı yerden hareket eden üç gemiden birincisi 5 gün, ikincisi 7 gün, üçüncüsü 9 günde bir sefere çıkıyor. Bu gemiler kaç gün sonra hep birlikte sefere çıkarlar?

Bir sepetteki portakallar dörder, beşer ve altışar sayıldığında her seferinde 2 portakal artıyor. Bu sepette en az kaç tane portakal vardır?

48 ve 60 doğal sayılarının Ebob’u kaçtır?

E.B.O.B(24,36) + E.K.O.K(12 ,24) toplamı kaçtır?

21, 36 ve 126 sayılarının EBOB u kaçtır?

15 ve 30' un EKOK'u kaçtır?

Ayrıtları 6,8 ve 10cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan, bir küp yapılmak isteniyor.

Boyutlarının uzunlukları 60,80 ve 100 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir depoya en büyük ve eşit hacimde kaç tane küp şeklindeki kutu boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. ?

Kısa kenarı 8cm uzun kenarı 20cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıda eşit alanlı kareler çizilecektir. Bu çizim işi için en az kaç kare gerekir ?

Ayrıtlarının uzunlukları 2m,4m ve 6m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun içerisine depoyu tamamen dolduracak biçimde küp şeklinde en az kaç tane özdeş kutu yerleştirebiliriz ?

Boyutları 9cm,15cm ve 30cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde taşlarla, en küçük boyutta olan içi dolu bir küp oluşturmak isteniyor.
Bu iş için kaç tane taş gerekir ?

Bir merdivenin basamakları, ikişer ikişer,üçer üçer ve dörder dörder çıkıldığında daima 1 basamak artıyor.Buna göre, bu merdiven en az kaç basamaklıdır ?

Ali bir torbadaki şekerleri 2’şer 2’şer,3’er 3’er ve 4’er 4’er saydığında her defasında 1 şekeri artıyor. Şeker sayısının 30’dan fazla bilindiğine göre, torbada en az kaç şeker vardır ?

Ali cevizlerini 4’er 4’er saydığında 1 cevizi eksik kalıyor, 6’şar 3’şar saydığında 3 ceviz artıyor. Ve 5’er 5’er saydığında ise 8 ceviz artıyor. Buna göre En az kaç cevizi vardır ?

Üç saatten I.si 40 dakikada bir, II.si 60 dakikada bir,III.sü 120 dakikada bir sinyal veriyor.
İlk kez üçü birlikte saat 14:00 da sinyal verdiklerine göre, bu üç saat ikinci kez birlikte sinyal verdiğinde saat kaç olur ?

12,18 ve 36 litrelik üç şişe süt doludur. Şişelerdeki sütler birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulaaktır.

0