Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-15T19:16:11+02:00

                                                                 MİSKET

Misket, ufacık tefecik bir elma türü... Huriy e de Ganizadeler'in ufakcık tefecik şipşirin kızlarının adı. Huriy e,
sık sık evlerinin önündeki elma ağacına tırmanır, yolu gözler; sebep, Osman Efe...
Ankara'nın say ılı efelerinden Osman, genç, yakışıklı, geniş omuzlu,burma bıy ıklı... Huriy e'nin gönlü bu
Osman Efe'de. Osman Efe, evin önünden geçiyor; Huriy e atlıyor bahçey e, tırmanıyor misket ağacına.
İkisinin de yüreğinden ılık bir şey ler akıyor. Osman Efe, Huriy e'y i adıy la çağırmıyor hiç, ''misket'' diyor
Huriy e'y e.
Y örenin ünlü ağalarından Kır Ağa, bir gün Huriy e'y i su doldururken görüyor çeşme başında. Aradan bir
hafta geçmeden Kır Ağa, Huriy e'y i istetiyor. Babası, ''Kır Ağa, y iğit insandır, malı mülkü y erindedir''
diy erek Huriy e'y i vermek ister. Annesi, Huriy e'nin ağzını arar, fakat Huriy e ''ölsem Kır Ağa'ya varmam''
cevabını verir.
Huriy e, akşamı zor eder. Bahçey e çıkıp, Osman Efe'nin yolunu gözler. Uzaktan atını görünce, tırmanıp çıkar
elma ağacına. Durumu bildirir Osman Efe'y e.
Osman Efe, çılgına döner. Kır Ağa'ya haber gönderir, ''Kendini sever, sayarım. Y iğit kişi bellerim.
Y olumdan çekilsin. Sonu iy i olmaz'' der. Haberi Osman Efe'den Kır Ağa'ya götürenler, bire bin katarak
anlatırlar ''Osman diyor ki, Kır Ağa kim oluyor da benim yavuklumu alacak. Leşini sararım'' diy e...
Kır Ağa, ''Demek dünkü çocuk bize meydan okuyor. Kendine güveniyorsa karşıma çıksın'' diy e Osman Efe'y e
haber gönderir. Tabii haberi götürenler Osman Efe'y e de bire bin katarak anlatıyorlar. Osman Efe Kır
Ağa'ya, Kır Ağa Osman Efe'y e kinlenir. Sonunda kıran kırana kavga etmey e, sağ kalanın Huriy e'y i yani
Misket'i almasına karar veriyorlar.
Belirlenen gün ve y erde karşılaşıyorlar. Bıçaklar çekiliyor. Huriy e ise durumu merakla bekliyor. Çıkmış
elma ağacı üstüne, yoları gözlüyor. Bir yandan da Osman Efe için dua ediyor. Osman Efe ise Kır Ağa
karşısında aslanlar gibi dövüşüyor. Kır Ağa birden duruyor. ''Benimle böy lesine boy ölçüşen y iğide, ben
kıyamam. Koç olacak kuzuya bıçak çekemem. Vur bıçağını bağrıma. Misket senin olsun'' diyor. Osman Efe
önce şaşırıyor, sonra oda bıçağını y ere atıyor ve koşup ellerine sarılıyor Kır Ağa'nın.
Kadın-kız da yollara dökülmüş uzaktan görünen kalabalığı bekliyor. Misket ise çıktığı elma ağacında
duramıyor hey ecandan. Daldan dala geçip, gelenleri seçmey e çalışıyor. Derken kalabalık yaklaşır, önde Kır
Ağa, arkasında kalabalık. Gözleri Osman'ın arıyor, göremiyor. Birden başı dönüyor, gözleri kararıyor, tepe
üstü ağaçtan aşağı düşerek cansız y ere y ığılıyor.
Çok geçmeden kalabalık elma ağacına ulaşınca, bir feryattır kopuyor. Osman Efe, sığmıyor oralara.
Kadınlar kızlar perişan. Misket kızın yani Huriy e'nin hikay esi dilden dile dolaşıp türkü oluyor.

1 5 1