Cevaplar

2013-01-15T15:58:15+02:00


Yirmiüç yıl gibi kısa bir zaman dilimine kıyamete kadar yaşanacak hadiselere model olacak bir hayat sığdıran zamanın ve mekanın Efendisi (sas), yaşadığı her günü bir önceki günden hep ileride tamamlamıştır. An be an ve gün be gün O (sas), hep yükselmiş ve terakki etmiştir; kullukta, liderlikte, kumandanlıkta, sevgide ve her alanda. Daha bugünlerinden geleceğin dünyasının hülyalarını kuranlar; ancak çağlarını aşan ve zaman üstü yaşayanlar, bugünü dünden daha ileriye, yarını da bugünden çok daha öteye taşıyabilen basiret ve feraset anıtları olacaktır. “İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.” diyen Rehber–i Ekmel’in (sas) izini takip eden bu kara sevdalılar adımlarını nazarlarının ulaştığı yere atmaya çalışacaklardır. Gerilemek, geri kalmak ve gericilik onların aydın literatürlerinde yoktur.

2 3 2
2013-01-15T17:17:56+02:00

Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmede buyurduğu vechile, yakîn (ölüm) gelinceye kadar kulluk hâlinde bulunmamızı[69] ve müslümanlar olarak can verebilmemizi[70]ihsân eylesin. İsraftan uzak bir ömür sürerek, iç ve dış âlemimizde îtidâl ve muvâzeneyi ikâme edebilmemizi ve lutfettiği “zaman” nîmetini hayr u hasenâtla tezyîn edebilmemizi cümlemize nasîb eylesin!

Âmîn…

1 5 1