Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-15T16:17:57+02:00

Üzgünüm bu kadar buldum.

1- Dinimize göre Ramazan orucu tutmanın hükmü nedir? 
a) Vacip 
b) Farz 
c) Sünnet 
d) Nafile 

2- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? 
a) Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek 
b) Kan aldırmak 
c) Güzel kokulu çiçekleri koklamak 
d) Oruçlu olduğunu bilerek meyve suyu içmek 

3- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? 
a) Çiğ et yemek 
b) Meyve suyu içmek 
c) Ağzına gelen balgamı yutmak 
d) Ekmek yemek 

4- Aşağıdakilerden hangisinin oruç tutması farzdır? 
a) Akıllı ve buluğ çağına gelmiş kimsenin 
b) İyice ihtiyarlamış düşkün ihtiyarın 
c) Yolcu olanların 
d) Hasta olanların 

5- Aşağıdaki hangi davranışı yapmak oruç tutan kimse için iyi görülmemiştir? Yani mekruhtur? 
a) Sahurda kalkıp bir şey yemek 
b) Sahuru son vaktinde yemek 
c) İftarda ezan okunur okunmaz orucu açmakta acele etmek 
d) Oruçlu iken ağzına su alıp gargara yapmak 

6- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Oruç, insanı disipline alıştırır. 
b) Oruç, sadece akşama kadar aç kalmaktan ibarettir. 
c) Oruç, insanı hastalıklara karşı korur. d) Oruç, insana nimetlerin değerini öğretir. 

Cevaplar: 1- b, 2- d, 3- c, 4- a, 5- d, 6- b 

 

1 5 1
2013-01-15T16:29:10+02:00

1- Aşağıdakilerden hangisi maun suresinin anlamları içinde yer almaz?

A-Deki: O, Allah birdir

B-Onlar namazlarında gaflet içindedirler.

C-İşte o yetimi itip kakandır.

D-Dini yalanlayanı gördün mü ?

 

2- Şeytan hakkında verilen bilgilerden yanlış olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Şeytanın en çok sevdiği kimseler dindar ve olanlardır

B- Şeytan insanları şüpheye düşürür ve Allah’a ibadet etmekten alıkoyar

C- Şeytan Kur’an’ın tarif ettiği üzere inatçı ve nankördür

D- Şeytan Allah’a isyan etmiş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.

 

3- Ey iman edenler, …dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliklerdir, onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" (Maide 90). Bu ayetten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?

A-Falcılık, şeytanla-cinle uğraşmayı gerektiren pis iştir

B-Peygamberimiz zamanında da falcılıkla uğraşan insanlar olmuştur

C- İslam dini falcılığı yasaklamıştır

D) Falcılar gelecekle ilgili doğru bilgi verebilirler.

 

4-Peygamber ( SAV ) “ Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik...... ” diyerek nereyi tarif etmiştir.

A- Dünya                       B- Ahıret                C- Cennet             D- Cehennem

 

5-Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın davranışların güzelleşmesine katkıda bulunduğunu göstermez?

A- Her zaman yazıcı meleklerin gözetimi altında olduğumuzu biliriz.

B- İçimizde bizi hayra  çağıran sesin meleklerden olduğunu biliriz.

C- Meleklere iman, sıkıntılı anlarımızda ümidimizi yitirmemizi sağlar.

D- Meleklere iman ettiğimiz için onların yüksek davranışlarına özeniriz

 

6-Sadece Ramazan ayında yatsı ile vitir namazı arasında kılınan yirmi rekâtlı nafile namaza teravih namazı denilir. Şunlardan hangisi teravih namazı hakkında doğru bir bilgidir?

A-Sadece cemaatle kılınır

B-Sadece tek başına kılınabilir.

C-Hem cemaatle hem de yalnız kılınabilir

D-Evde kılınamaz.

 

7-Tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yemeden içmeden uzak durmaya oruç denir. Buna göre şunlardan hangisi yanlıştır?

A-Oruç gece tutulmaz

B-Oruç iftarla başlar imsakla sona erer

C-Oruç gündüz tutulur

D-Oruç imsakla başlar iftarla sona erer

 

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A- Melekler gözle görülmezler.

B- Melekler geleceği bilirler.

C- Meleklerin yeme-içme, erkeklik ve dişilikleri yoktur.

D- Melekler Allah’ın emirlerine aynen uyarlar.

 

9- Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek arasında yer almaz.

A- İsrail                         B- Azrail                                C- Münker Nekir                                               D- Cebrail

 

10- İnsanın yapmış olduğu iyilik ve kötülükleri amel defterine kaydetmekle görevli melekler hangisidir.

A- Kiramen Katibin     B- Hafaza Melekleri            C- Münker Nekir                  D- Cebrail

 

11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.

B- Mizan amellerin tartılması ile ilgili bir terimdir.

C- Ölümden tekrar diriltilmeye kadar geçen devreye kabir hayatı denir.

D- İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer.

 

12- Allahu Teala Hz. Ademi yaratınca meleklere ve şeytana ona secde etmelerini emretmişti. Şeytanın bu emir karşısındaki tutumu ne oldu.

A- Daha sonra secde edeceğini söyledi.

B- Kibirlendi ve ben ondan üstünüm diyerek secde etmedi.

C- Meleklerin secdesi yeterli dedi.

D- Kibirlendi ve ben ondan üstünüm diyerek secde etti

 

13- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail                         B- İsrafil                                C- Mikail                                D- Cebrail

 

14- Evrenin düzeninin bozularak her şeyin altüst olup yok olmasına ne denir?

A- Ba’s                          B- Kıyamet                           C- Mahşer                            D- Sur

 

15- İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir.

A- Mahşer                     B- Sırat                                  C- Cennet                            D- Cehennem

 

16- İçinde ebedi kalınacak ve çeşitli nimetlerle donatılmış ahret yurdu neresidir.

A- Mahşer                     B- Arasat                              C- Cennet                            D- Cehennem

 

17- İslam Dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı düşünüldüğünde, aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi şekilde açıklar?

A- Damlaya, damlaya göl olur

B- Bugünün işini yarına bırakma

C- Sakla samanı, gelir zamanı

D- Ne ekersen, onu biçersin

 

18-“ Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirlerse onu yaparlar ”Tahrim Suresi 6 ayetinde sözü edilen gurup aşağıdakilerden hangisidir.

A- Cinler                        B- Melekler                           C- İnsanlar                           D- Şeytanlar

 

19- “ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler ” İnfitar Suresi 1-2 ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir.

A- Azrail                        B- Mikail                                               C- Münker Nekir                  D- Kiramen Katibin

 

20-Allahu Teala Şeytana ve onun yolundan gidenlere neyi bildirdi?

A- Şeytana uyanların affedileceğini

B- Şeytanın ve ona uyanların affedileceğini

C- Şeytanla beraber cezalandırılacaklarını

D- Şeytanın affedilip onların cezalandırılacaklarını

 

21- “Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, Kim zerre kadar şer işlemiş ise onu görür.” Ayet-i kerimesi Allah (C.C) hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilidir?

A- İlim                            B- Adalet                               C- Kelam                              D- Kudret

 

22- Aşağıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz?

A- Dünya ve ahiret bir bütündür. Biri diğerlerine tercih edilemez.

B- Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm, yok oluştur.

C- Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.

D- Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.

 

Aşağıda (23. ve 24. soru) maun suresinden ayetler verilmiştir. Ayetlerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri bulunuz

23-  Fezalikellezi ……….yetim

A- Yeduğğul                                 B- Yükezzibü

C-Ellezi                                         D-maun

 

24-  An salatihim sahun ellezinehüm yuraun ve …………… el maun

A- Yahuddu                                  B- Yemneun

C- Musallin                                  D- Salatihim

 

25- “Euzübillahimineşşeytanirracim.” Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şeytandan Allah’a sığınırım

B-Deki o Allah en büyüktür.

C-Allah’tan başka ilah yoktur

D-Esirgeyip bağışlayan Allah adıyla

 

1 5 1