Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-15T16:38:29+02:00

1.Serbest müstezat edebiyatımızda hangi dönemde kullanılmaya başlanmıştır?

 

2.Tevhit,münacat,naat,mersiye,methiye,fahriye,hicviye Divan edebiyatı ……….………………………………………………………../dir/dür/tir/tur.

(boş bırakılan yeri doldurunuz.)

3.” Yüz bin Leyla doğar alemde her gün,

Senin aradığın zevk, sefa düğün.” dizelerindeki kafiyenin türünü yazınız.

 

4.Satirik şiirin Divan edebiyatındaki temsilcisi kimdir?

 

5.Gül kokardı bahçem rüzgarınla,

Şükürler olsun Allaha verdi bu toprağı bana,

Ben kırlarda coşardım solmayan sevdanla,

Benim canım, cananım memleketim.”

dizelerindeki şiir türü nedir?

 

6.Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekillerini yazınız.

 

7.Hecelerin uzunluk ve kısalık esasına dayanan ölçüsüye ne ad verilir?

 

8.Arap ata binip coşma,

Karlı buzlu dağlar aşma,

Her gördüğüne sır açma,

Doluları dökme gönül.”

dizelerinde şiir türü nedir?

 

9. Halk edebiyatının en çok kullandığı nazım birimi hangisidir?

 

10.İç kafiyesi olan gazellere ne denmektedir?

 

11.Ağaz-ı dastan bölümü mesnevide hangi amaçla yazılmıştır?

 

12. Yanında damla damla bittiğimi duyarım,

Yoklarım yerinde mi yüzüm,alnım,saçlarım?

dizelerindeki kafiyenin türünü yazınız.

 

13.Kasidenin en güzel beytine ne denir?

 

14.İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bölümlerini yazınız.

 

15.Koşmalar, kaçlı heceyle yazılır ve hangi edebiyatın içinde değerlendirilir?

 

17.Bir milleti derinden etkileyen savaş göç,kıtlık,kahramanlık gibi konuları işleyen ve hem aşık edebiyatı hem de anonim edebiyatın ürünü olan nazım şekli nedir?

 

18.Gazel ile koşma arasında nasıl bir benzerlik vardır?

 

19.Burada ağlattın bizi ukbada azar eyleme...

Lütfet Allah’ım bizi mahrum-i didar eyleme...”

dizeleri kasidenin hangi bölümünden alınmıştır?

 

20. “Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!

Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! “

dizelerindeki kafiyenin türünü yazınız.

     

21.Bostanlarda fasulye

Anam gitti gezmeye

Ben anamdan örendim

İnce boncuk çizmeye   “

Yukarıdaki maninin  çeşidini yazınız.

 

22.Terkib-i bentle terci-i bendi birbirinden ayıran en önemli özellik nedir?

 

23.Haddeden geçmiş nezâket yal ü bâl olmuş sana

Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana”

dizeleri gazelin hangi bölümüdür?

 

24.Edebiyatımızda dramatik şiir türünü en çok kullanan şairimiz hangisidir?

 

 

25.Divan edebiyatında dörtlüklerle oluşturulan nazım şekilleri hangileridir?

 

 

26.Şarkının halk edebiyatındaki karşılığı nedir?

 

 

27.Birkaç çobanın karşılıklı konuşması biçiminde düzenlenmiş pastoral şiire ne denir?

 

 

28.Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının bölümlerinden ikisini sayınız.

 

 

29.Çanakkale Savaşındaki olayları uzun bir şekilde anlatmak isteyen şair Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanır?

 

30. Ne doğan güne hükmüm geçer,

Ne halden anlayan bulunur;

Ah aklımdan ölümüm geçer;

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

 

Ve gönül Tanrısına der ki:

- Pervam yok verdiğin elemden;

Her mihnet kabulüm, yeter ki

Gün eksilmesin penceremden!

 

Şiirinin teması nedir?

 

31.Yeterince dürüstseniz, fazlasıyla aşıksanız ve gerçekten iyi biriyseniz..

Hazırsınız.. Artık mutsuz olabilirsiniz.”

cümlesindeki söz sanatı hangisidir.

 

32.Pastoral şiir türü İslamiyet’ten önceki Türk Edebiyatı’nda ……………………………’larda  konu olarak kullanılır. (boş bırakılan yeri doldurunuz.)

33.” Ağla gözüm ağla haritamız kan içinde.

Kabil’in akıttığı kanmış durdurulamazmış.”

dizelerinde hangi söz sanatı vardır.

 

34. Ulusun,  korkma nasıl böyle bir imanı boğar

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar

Altı çizili bölümde olan söz sanatını yazınız.

 

35.Aşık edebiyatı nazım türlerini yazınız.

 

36.Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı nedir?

 

37.  aba/bcb/cdc/……….k  şeklinde düzenlenen uyak düzeninin ismi nedir?

 

38.Babam her zaman:” Mum dibine ışık vermez.”dedi.

cümlesinde edebi sanatları yazınız.

 

39.Ümidim yılların seline düştü,

Saçının en titrek teline düştü”

dizelerinde şiir türü nedir?

 

40.Gider oldum Avşar ili yoluna

Bakmam gayrı bu diyarın gülüne “

dizelerinde hangi söz sanatı vardır.

1 5 1