Cevaplar

2012-10-06T20:56:19+03:00

1) Anlatım

Herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.Bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.Duygu ve düşüncelerimizi maksadına uygun olarak dil ve anlatım kuralları içerisinde ifade etmeye " anlatım "denir.

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale yazarken aşağaıdaki kriterler önemlidir:

-Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur. 
-Somut özellikler ön plandadır.
-Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
-Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
-Gazetee dergi ve internette yayımlanır.

Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel dünyaya sunulan bir bilgi demetinin başarısı, anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ile doğru orantılıdır.

  Türk Edebiyatında Makale Yazarları Ve Eserleri

Şinasi

. Mukaddime

Namık Kemal

.  Mes Prisons Muahezenamesi
.  Renan Müdafaanamesi

Ziya Gökalp

. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

Cenap Sahabettin

. Evrak-ı Eyyam 
. Nesr-i Harp 
. Nesr-i Sulh

Ali Canip Yöntem

. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız

Yahya Kemal Beyatlı

. Aziz İstanbul
. Eğil Dağlar (makale - sohbet)

Yaşar Nabi Nayır

. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (makale - inceleme)

Hasan Ali Yücel

. Pazartesi Konuşmaları
. İyi Vatandaş İyi İnsan

Mehmet Kaplan

.  Büyük Türkiye Rüyası (makale - eleştiri)
.  Kültür ve Dil (makale I eleştiri)
.  Nesillerin Ruhu (makale - eleştiri)

Ahmet Hamdi Tanpınar

. Edebiyat Üzerine Makaleler

Samiha Ayverdi

. Yusufçuk (makale ve konferansları)

0