Hz.Muhammed (S.a.v.)in doğduğu yerin özellikleri/ Hz. Muhammed(S.a.v.)in çocukluk yılları ile ilgili bilgi/Hz. Muhammed(S.a.v.)e MUHAMMEDÜL EMİN denilmesinin nedeni ve Kuran'ı Kerim mealinden Kevser suresi ile ilgili açıklamalar ACİLL GEREKLİ BEĞENMEDİĞİMİ SAÇMA OLANI ŞİKAYET EDERİMM

2

Cevaplar

2013-01-15T16:56:35+02:00


(1) "Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah' a göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü hürmetli aylardır. (et-Tevbe Sûresi,36) 
(2) "Kureyş kabîlesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse, kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren şu Beyt'in (Kâbe'nin ) Rabbine kulluk etsinler." (Kureyş Sûresi, 1-4) 
(3) Bkz. Sünenü'd-Dârimî, 1/3, Beyrut, ts. 
"Aralarında birine bir kızı olduğu müjdelendiği zaman, içi gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Şimdi onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Ne kötü hüküm veriyorlar." (en-Nahl Sûresi, 58-59. Ayrıca bkz. ez-Zuhruf Sûresi, 17; et-Tekvîr Sûresi,8-9) 
(4) Bkz. er-Rum Sûresi, 41 
 

2 5 2
2013-01-15T16:58:02+02:00

vikipediden araştır 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa

muhammdedül emin = güvenilir muhammed

1 5 1