Cevaplar

2013-01-15T17:06:42+02:00

coğrafya 2 sınav ama 2. sınavda cogunlukla dünyanın şekillerinn sonuçları sorulur ...................

1 1 1
2013-01-15T17:06:53+02:00

 

 

1. Yukarıdaki haritadan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (10x2= 20 puan)

 

- A noktasının koordinatı: …..............................................................................................

 

- B noktasının koordinatı: …........................................................................................................

 

- C noktasının koordinatı: …........................................................................................................

 

- D noktasının koordinatı: …........................................................................................................

 

- E noktasının koordinatı: …........................................................................................................

 

- Kanada’nın koordinatlarını yaklaşık olarak yazınız

 

- A noktasının Ekvatora uzaklığı yaklaşık ……………………………….. km.dir.

 

- A-B arasındaki zaman farkı: ……………………………………………………………...

 

- En fazla yerel saat farkı ……………………………………...…………………. merkezleri arasındadır.

 

- Yerel saati en ileri olan merkez ………………………, en geri olan merkez ……….…………………..

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerde baş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (10x2= 20 puan)

 

- Bir çizimin harita olabilmesi için ………………………………………………………………. Gereklidir.

 

- Coğrafyanın bölümlerinden olan ……………..………………… botanik verilerinden yararlanır.

 

- Haritada başlık ………………………………………….. anlatır.

 

- Haritada kullanılan işaretler  …………………………………………… bölümünde gösterilir.

 

- Kutupların yerini …………………………………………. şekli belirlemiştir.

 

- Haritada ………………. Bulunur, krokide …………………. Bulunmaz.

 

- Yerçekimi dünya üzerinde ………………………………………… da azdır.

 

- 150o Doğu meridyeni ………………………………. Saat diliminde yer alır.

 

- Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritada okla gösterilen yer ……………………………………’tır.

 

- Dünyanın kendi etrafındaki hareketine ………………….. hareketi denir.

 

 

3. Yerel saati 36 o Batı boylamından 1 saat 24 dakika ileri olan boylamı bulunuz.

 

 

 

 

 

 

4. Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5x2= 10 puan)

 

 

 

5. Gerçekte 1600 km2 olan bir adanın 100 cm2 ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

 

 

 

 

 

 

6.

 

Yukarıdaki izohips haritasında A-B arası gerçekte 2 km. ve eğim % 40 ise C noktasının yükseltisi kaç metredir? (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 45 o Kuzey enlemi ve 10o batı boylamı üzerindeki A noktasında yerel saat 12:00 iken 60 o Güney enlemi ve 10 o Batı (bilgi yelpazesi.net) boylamı üzerinde yer alan B noktası arasındaki yerel saat farkı nedir? Sonucunu bulunuz ve nedenini açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki terimleri açıklayınız. (10 puan)

 

Yörünge:

 

Ekinoks:

 

Boylam:

 

Meteoroloji:

 

Coğrafya:

 

 
1 5 1