Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-15T17:18:24+02:00

Al. almanca

Ar. arapça

argo. argo sözü

ask. askeri teriim

bis.bileşik isim

biy. biyoloji terimi

bot. botanik terimi

Bul. bulgarcadan

ç. çoğul

dilb. dil bilgisi terimi

ed. edebiyat terimi

fi. fiil

fiz. fizik terimi

Far. farsça

Fr. fransızca

is. isim

İng. ingilizce

ibr. ibranice

İt. italyanca

İsp. İspanyolca

Lat. Latince

mat. matemetik terimi

mec. mecaz

Osm. osmanlıca

Öz. özel

Rus. rusça

s. sıfat

vb. vebenzeri

Yun. yunanca

zf. zarf

6 4 6